“ไทด์” ปลื้มใจหลายภาคส่วนเห็นความสำคัญจิตอาสา

ที่มา : บ้านเมืองออนไลน์


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ btripnews.net"ไทด์" ปลื้มใจหลายภาคส่วนเห็นความสำคัญจิตอาสา จัดทำ "หนังสือจิตอาสาที่ยั่งยืน แผนที่ทำดีประเทศไทย 2562"


เป็นนักแสดงรุ่นใหญ่ ที่ช่วงหลังผันตัวไปทำงานด้านจิตอาสาอุทิศตนเพื่อสังคมอย่างเต็มตัว สำหรับ “ไทด์-เอกพัน บรรลือฤทธิ์” โดยล่าสุดเจ้าตัวได้มีโอกาสไปร่วมงานแถลงข่าว เปิดตัวหนังสือจิตอาสาที่ยั่งยืน แผนที่ทำดีประเทศไทย 2562 ที่จัดทำโดยโครงการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาผู้นำจิตอาสา ด้วยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งงานนี้ได้ร่วมขึ้นเวทีเสวนากับ อพม. เพื่อนพี่น้องจิตอาสาจากหลายพื้นที่ เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวดี ๆ จากการที่ได้ทำงานมาตลอดระยะเวลาหลายปี อีกทั้งได้บอกเล่าความภาคภูมิใจในบทบาทของการเป็นผู้ให้ และที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ไทด์ปลื้มใจก็คือ การที่มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมเห็นถึงความสำคัญในการสนับสนุนต่อยอดงานจิตอาสาโดยเจ้าตัวเล่าว่า “คำว่าจิตอาสาหลายคนก็น่าจะได้ยินกันจนคุ้นหู แต่เชื่อว่าหลายคนก็ยังไม่ได้เข้าถึงหรือเข้าใจกับคำนี้ หรือรู้ถึงรายละเอียดที่แท้จริงของคนที่ทำงานเพื่อสังคมแบบนี้นะครับ ซึ่งอันที่จริงแล้วไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัว เราทุกคนสามารถเป็นอาสาได้ ไม่ว่าเราจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนของประเทศไทย เพียงแต่เราต้องเริ่มที่จิตใจเราก่อน ใจเราต้องดี มีจิตสำนึกที่ดี เมื่อเรามีพื้นฐานจิตใจที่ดีมันจะแสดงออกถึงการเป็นผู้ให้โดยอัตโนมัติแบบที่ไม่ทันได้คิดเลยด้วยซ้ำ เราจะพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ สิ่งเหล่านี้จะเป็นรากฐานที่ดีของสังคมไทย สร้างให้สังคมเข็มแข็ง แต่ทุกวันนี้ด้วยโลกมันเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนมาก พฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้คนก็เปลี่ยน ก็จะมีบ้างที่คนเรามักจะนึกถึงแต่เรื่องของตัวเองจนลืมนึกถึงผู้อื่น ลืมนึกถึงส่วนรวม เมื่อเป็นแบบนี้ผมจึงรู้สึกดีมากที่วันนี้มีการจัดทำหนังสือจิตอาสาที่ยั่งยืน แผนที่ทำดีประเทศไทย 2562 ขึ้นมา ซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจของใครหลายคนที่อยากจะทำความดี มีกำลังใจฮึดขึ้นมาทำสิ่งดี ๆ เมื่อได้มาอ่านก็อาจจะเปลี่ยนความคิด เปลี่ยนชีวิตไปเลยก็ได้ ไม่รู้จะพูดยังไงดีถึงความดีใจตื้นตันใจในครั้งนี้นับว่าเป็นเรื่องราวดี ๆ อย่างที่สุด สำหรับหนังสือนี้ได้จัดทำขึ้นมาจำนวน 2,000 เล่ม โดยส่วนหนึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการและสายด่วน 1300 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะช่วยต่อยอดนำไปกระจายในระดับจังหวัด อำเภอ และตำบลมากกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ ก็หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้สังคมหันมาให้ความสนใจในการทำงานอาสามากยิ่งขึ้น และช่วยให้การทำงานจิตอาสาขยายผลงอกงามอย่างยั่งยืนต่อไปครับ"

Shares:
QR Code :
QR Code