ได้อะไรจาก…”งานวัดลอยฟ้า”

          จิตตนคร เมืองแห่งความทุกข์ ความสุข ความเจริญ ความเสื่อม ความวิบัติ ที่มนุษย์ยากจะหลีกเลี่ยง ทุกคนล้วนกำลังเดินทางวนเวียนอยู่ในนครหลวงของโลกแห่งนี้…

/data/content/23968/cms/e_fiknopqtx279.jpg

          ปิดฉากลงไปแล้วสำหรับ “งานวัดลอย ฟ้า ญาณสังวร ๑๐๑ จิตตนคร The Hidden Capital” โดยหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินท ปัญโญ ร่วมกับ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) การท่อง เที่ยวแห่งประเทศ ไทย และเครือข่ายภาคีทางธรรมมาก กว่า 100 องค์กร ผนึกพลังจัดงานระหว่างวันที่ 3-7 เม.ย. 2557 ณ รอยัลพารา กอนฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

          ในปีนี้ เป็นการจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ภาย ใต้แนวคิด “ญาณสังวร ๑๐๑ จิตตนคร” เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และเป็นการย้ำว่าพระธรรมคำสอนของพระองค์นั้น ทรงคุณค่าและควรค่าแก่การเผยแพร่สู่สังคมต่อไป

          หากใครได้ไปเที่ยวงานนี้จะรู้ว่า ภายในงานมีทั้งกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และบริหารจิตอย่างหลากหลายรูปแบบ ทั้งการเสวนาธรรม สวดมนต์ จิตตภาวนา ตลอดจนการแสดง ต่าง ๆ  อาทิ  “จิตตา กับ นคร” ละครเวทีจากแรงบันดาลในพระนิพนธ์ของสมเด็จพระญาณสังวร “จิตตนคร” หรือนิทรรศการ ดิน น้ำ ลม ไฟ การทำงานของร่างกายและจิตใจ

/data/content/23968/cms/e_aefhjlnrx367.jpg

          ลองไปฟังว่า ผู้คนที่แวะเวียนมาที่นี่ ได้อะไรกลับไปบ้าง วิจิตรา ขวัญมี หรือน้องพลอย นักศึกษาวัย 21 ปี เดินเข้ามาในงาน พร้อมกับเพื่อน ๆ หลายคน เธอร่วมกิจกรรมที่บูธสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งมีกิจกรรมตั้งปณิธานในการทำความดีของตนเองตลอดทั้งปีมาร่วมให้ประชาชนร่วมเขียนลงในกระดาษโพสอิท แล้วนำไปแปะที่ “พระธรรม” พระพุทธรูปจำลอง เสมือนกับเราให้ “สัจจะ” ที่จะทำความดีกับพระองค์

          น้องพลอยบอกว่า ตนตั้งใจอยากจะลดน้ำหนัก พร้อมตั้งมั่นว่าจะทำความดีเป็นเยาวชนที่ดีของสังคม การได้เขียนคำปฏิญาณ ถือเป็นสิ่งเตือนใจอย่างหนึ่งในการปฏิบัติสิ่งดี ๆ ให้กับชีวิตว่า เราจะลงมือทำโดยไม่รอเวลา เพราะตนเชื่อว่าการที่เรา “คิด” จะทำอะไร ต้องเชื่อมั่นในตัวเอง แล้วก็ต้องทำมันอย่างจริงจัง

/data/content/23968/cms/e_abcghlqtwy56.jpg

          ชมพูนุช จันทร์เกตุ หรือ น้องดาว นัก ศึกษาวัย 22 ปี ได้มีโอกาสฝึกโยคะบนเก้าอี้ กิจกรรมดี ๆ กับศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. โดยน้องดาว บอกถึงความรู้สึกที่ได้ร่วมฝึกโยคะบนเก้าอี้ว่า เป็นการลองฝึกโยคะครั้งแรก เพิ่งจะรู้ ว่า เราสามารถทำโยคะได้ตลอดเวลาแม้แต่ขณะที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ ถือเป็นความรู้ที่ดีที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพราะการเล่นโยคะนั้นดีต่อทั้งกายและใจ ไม่ว่าจะวัยไหน ก็สามารถฝึกได้ทุกคน

          ขณะที่ นงลักษณ์ ดำรงศิริลักษณ์ วัย 42 ปี ได้ร่วม “กิจกรรมค่ายรู้จักใจ” ซึ่งเป็น การให้ผู้เข้าร่วมงานวัดลอยฟ้า มานั่งพูดคุยถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาในชีวิต โดยมี “อาสาสมัคร” ที่ฝึกทักษะการฟังมาเป็น “เพื่อนรับฟัง” นั่งคุยพร้อมให้คำปรึกษา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ค้นหาความรู้สึก และความต้องการของตนเอง จนเกิดความเข้าใจ และเห็นมุมมองที่ชัดเจนมากขึ้นกับเรื่องราวที่ผ่านไป

          นงลักษณ์ เล่าว่า จากการเข้าร่วมกิจกรรมรู้จักใจ ทำให้เข้าใจปัญหา และเข้าใจตนเองมากขึ้น เลยพอจะเห็นแนวการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตของตนเองว่าควรเป็นอย่างไรจึงจะมีชีวิตที่เป็นสุขอย่างเหมาะสม

          “ช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอม วันนี้เลยพาลูกมาร่วมทำงานจิตอาสาด้วย เพราะงานจิตอาสา เป็นงานที่มีประโยชน์ เด็กจะได้เรียนรู้การแบ่ง ปัน ที่สำคัญคือ เขาได้มาสัมผัสกับธรรมะในรูปแบบที่เข้าถึงง่าย” นงลักษณ์  กล่าวปิดท้ายด้วยรอยยิ้ม

 

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ