ไข้เลือดออกระบาด 7 จ.ภาคใต้ตอนล่าง

ที่มา : www.matichon.co.th


ไข้เลือดออกระบาด 7 จ.ภาคใต้ตอนล่าง thaihealth


แฟ้มภาพ


เผยโรคไข้เลือดออกระบาด 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง พบผู้ป่วย 3 พัน ตาย 6 ราย แนะดูแลบ้านเรือนของตนเอง ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย


รายงานข่าวจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรค(สคร.)ที่12 จ.สงขลาว่าสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ตั้งวันที่ 1 ม.ค.-22 ส.ค.59 พบผู้ป่วยแล้ว 3,124 ราย เสียชีวิต 6 ราย มากที่สุด คือ จ.สงขลา 1,196 ราย เสียชีวิต 2 ราย รองลงมาคือ จ.นราธิวาส 537 ราย เสียชีวิต 1 ราย จ.ปัตตานี 388 ราย จ.ตรัง 345 ราย เสียชีวิต 1 ราย จ.พัทลุง 321 ราย จ.ยะลา 182 ราย เสียชีวิต 1 ราย และจ.สตูล 155 เสียชีวิต 1 ราย


ดร.น.พ.สุวิช ธรรมปาโร ผอ.สคร.ที่ 12 จ.สงขลา เปิดเผยว่าในช่วงนี้พื้นที่ภาคใต้กำลังเข้าสู่ฤดูฝน มีฝนตกในหลายพื้นที่ ทำให้เกิดแอ่งน้ำขังบริเวณนอกบ้าน โดยจะวางไข่อยู่ตามเศษวัสดุ เศษภาชนะต่างๆ กล่องโฟม จานรองกระถางต้นไม้ กาบไม้ และยางรถยนต์ กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายได้ดี น้ำฝนเป็นน้ำที่ยุงลายชอบวางไข่มากที่สุด ส่งผลให้จำนวนยุงลายเพิ่มมากขึ้น มีโอกาสกัดคนและแพร่โรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้น จึงต้องดูแลบ้านเรือนของตนเอง ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เก็บน้ำ เก็บบ้าน เก็บขยะ


“อาการไข้เลือดออก มีไข้สูงเฉียบพลัน ไม่มีน้ำมูก ไข้สูงลอยประมาณ 2-7 วัน และมีอาการเลือดออก ส่วนใหญ่จะพบจุดเลือดออกที่ผิวหนัง ตับ และในบางรายที่มีอาการรุนแรงจะมีภาวะช็อกแทรกซ้อนเป็นเหตุเสียชีวิตได้”

Shares:
QR Code :
QR Code