ไข้เลือดออกระบาดปีนี้ป่วย ตายเพิ่มเกือบ 2 เท่า

ที่มา:ผู้จัดการออนไลน์


ไข้เลือดออกระบาดทั่วปีนี้ป่วย ตายเพิ่มเกือบ 2 เท่า thaihealth


แฟ้มภาพ


สถานการณ์ไข้เลือดออกปีนี้ระบาดรุนแรง สถิติป่วย-ตายเพิ่มเกือบ 2 เท่า เฉพาะอุทัยธานี พบผู้ป่วยแล้วกว่า 170 ราย ติดอันดับ 21 ของประเทศ


          นายแพทย์นายแพทย์พัลลภ ยอดศิรจินดา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ได้เปิดเผยถึง สถานการณ์โรคไข้เลือดออกของประเทศไทยปีนี้ว่า รุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา จากข้อมูลสำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.– 11 มิ.ย.62 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้วกว่า 28,700 ราย เสียชีวิตแล้ว 43 ราย สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีปี 2561 เกือบสองเท่า


          เฉพาะจังหวัดอุทัยธานี ก็มีแนวโน้มระบาดสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ช่วง 1 ม.ค.– 11 มิ.ย. พบผู้ป่วยแล้ว 173 ราย แต่ยังไม่มีรายงานมีผู้เสียชีวิต อยู่ในอันดับที่ 21 ของประเทศ และเป็นอันดับที่ 1 ของเขตตรวจสุขภาพที่ 3 โดยคาดว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจะสูงกว่าปีที่ผ่านมาเกือบ 2 เท่าตัวเช่นกัน


          ดังนั้นจึงได้เร่งจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคของโรงพยาบาลประจำจังหวัด และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอ นำเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม.ลงพื้นที่รณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนเรื่องการระบาดและการป้องกันโรคไข้เลือดออก สำรวจลูกน้ำยุงลาย ตลอดจนแจกทรายอะเบท และพ่นฝอยละอองสารเคมีควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เสียง


          นอกจากนี้ยังขอแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังและป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงลายกัด ควบคู่กับการใช้มาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” คือ เก็บบ้านให้สะอาด ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และเก็บน้ำ ภาชนะใส่น้ำต้องปิดฝาให้มิดชิดป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่ ซึ่งจะสามารถป้องกันได้ถึง 3 โรค ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิก้า และไข้ปวดข้อยุงลาย


          ทั้งนี้ถ้ามีอาการไข้สูงเฉียบพลัน ให้เช็ดตัวลดไข้ ไม่ควรซื้อยามารับประทานเอง หากอาการไม่ดีขึ้น ควรรีบพบแพทย์ หรือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้านทันที และหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค หมายเลข 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี โทร. 056 -511565

Shares:
QR Code :
QR Code