ไข้หวัดใหญ่ระบาดเชียงใหม่พบผู้ป่วยเกือบ 4 พันราย

ที่มา : เว็บไซต์ คม ชัด ลึก 


ไข้หวัดใหญ่ระบาดเชียงใหม่พบผู้ป่วยเกือบ 4 พันราย thaihealth


แฟ้มภาพ


จากช่วงเดือนที่ผ่านมามีฝนตกหนัก และอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่ในหลายพื้นที่ทางภาคเหนือ พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ทั้งสิ้น 3,504 ราย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่แนะ ประชาชนดูแลร่างกายให้แข็งแรง ออกกำลังกานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการเป็นไข้หวัดใหญ่


นายแพทย์วรัญญู จำนงประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ขณะนี้หลายพื้นที่มี ฝนตก อากาศเปลี่ยนแปลง ห่วงประชาชนป่วยในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะ โรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งเป็นโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ มีการแพร่ระบาดตลอดปี เนื่องจากการติดเชื้อไวรัส ที่ อยู่ในน้ำมูก น้ำลายของผู้ป่วย ติดต่อโดยการไอ หรือจาม ในแต่ละปีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่จะมีอยู่ 2 ช่วง คือ ฤดูหนาวและฤดูฝน ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดระบาด คือ การรวมกันของคนหมู่มาก เช่น โรงเรียน ค่ายทหาร เรือนจำ ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักในการป้องกันควบคุมโรค การปฏิบัติตนไม่ถูกต้องตามหลักสุขอนามัย และบางกลุ่มมีความเสี่ยงจะติดโรค เนื่องจากมีความต้านทานต่ำ


สำหรับสถานการณ์การป่วย-ตายของโรคไข้หวัดใหญ่ จากข้อมูลงานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เดือนมกราคม-14 กรกฎาคม 2560 พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ทั้งสิ้น 3,504 ราย ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต อำเภอที่พบผู้ป่วยมากที่สุด คือ อำเภอเมือง อำเภอสันทราย และอำเภอดอยสะเก็ด กลุ่มที่พบอัตราการป่วยสูงสุด อยู่ในกลุ่มช่วงอายุระหว่าง 5-9 ปี


สำหรับอาการของโรคไข้หวัดใหญ่ อาการทั่วไปของผู้ที่ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ คือมีไข้สูง ปวดเมื่อยตามตัว เจ็บคอ และมีน้ำมูก ไอมีเสมหะ บางรายอาจมีอาการหายใจเหนื่อยหอบ เจ็บแน่นหน้าอก คลื่นไส้อาเจียน อ่อนเพลีย อาการเหล่านี้เป็นอาการที่แสดงให้เห็นว่าไม่ได้เป็นแค่ไข้หวัดธรรมดา ซึ่งคนที่มีภูมิต้านทานต่ำ เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ ตลอดจนคนที่เป็นโรคเรื้อรัง เช่น โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย เบาหวาน และมะเร็งที่กำลังได้รับเคมีบำบัด


รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวอีกว่า เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรค ขอแนะนำให้ประชาชนดูแลร่างกายให้แข็งแรง ออกกำลังกานอย่างสม่ำเสมอ กินอาหารปรุงสุกใหม่ ใช้ช้อนกลาง ล้างมือบ่อยๆ ไม่ใช้ของใช้ร่วมกับผู้อื่น หลีกเลี่ยงสถานที่มีผู้คนแออัด ไม่คลุกคลีหรือนอนร่วมกับผู้ป่วยในระยะที่มีการระบาด ในกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวควรได้รับวัคซีนตามที่กำหนด


ในขณะนี้ ทางสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการให้บริการฉีดวัคซีนกับกลุ่มเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 40 ของทั้งจังหวัด สำหรับประชาชนที่อยู่ในกลุ่มสี่ยงดังกล่าว ขอรับบริการฉีดวัคซีนได้ที่ สถานบริการสาธารณสุขที่อยู่ใกล้บ้าน หรือสอบข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โทร.053–221048-50 ต่อ 110-112

Shares:
QR Code :
QR Code