ให้ไส้เดือนช่วยคุณเลิกบุหรี่

ให้ไส้เดือนช่วยคุณเลิกบุหรี่

ศ.นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ  เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  เปิดเผยผลการทดลองง่ายๆ ด้วยการใส่น้ำเปล่า 250 c.c.  ในชามใบแรก ในขณะที่ชามใบที่สองใส่น้ำเปล่า 250 c.c. แล้วนำยาเส้นที่แกะได้จากบุหรี่ซิกาแรตหนึ่งมวนมาล้างในชามจนน้ำเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆ แล้วกรองยาเส้นออก เหลือไว้แต่น้ำสีน้ำตาล  หลังจากนั้นให้นำไส้เดือนเป็นๆ ใส่ชามละสองตัวแล้วจับเวลาดูการเคลื่อนไหวของไส้เดือนในแต่ละชามจะพบว่าไส้เดือนในชามที่ใส่น้ำล้างยาเส้นจากบุหรี่ซิกาแรตจะหยุดเคลื่อนไหวและขดเป็นวงกลมแน่นิ่งหลังเวลาผ่านไป 20 นาที ในขณะที่ไส้เดือนที่ใส่ในชามที่มีแต่น้ำเปล่ายังคงเคลื่อนไหวตามปกติหลังเวลาผ่านไปหนึ่งชั่วโมง

ศ.นพ.ประกิตกล่าวว่า  การทดลองนี้แสดงให้เห็นว่า  น้ำที่ล้างใบยาเส้นจากบุหรี่ซิกาแรตเพียงมวนเดียวทำให้ไส้เดือนหยุดเคลื่อนไหวและม้วนตัวเป็นขด (ตามที่แสดงในรูปภาพ) เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าในขบวนการเตรียมใบยาสูบเพื่อผลิตบุหรี่ซิกาแรตนั้น  มีการผสมสารเคมีชนิดต่างๆ นับร้อยชนิด เพื่อปรุงแต่งกลิ่นรส เพื่อลดความระคายเคือง กลบกลิ่นเหม็นของควันบุหรี่ที่เกิดจากการเผาไหม้ สารเคมีที่ใช้ในการผลิตบุหรี่ซิกาแรตนี้ เป็นอันตรายแม้แต่กับไส้เดือนซึ่งปกติทนทานต่อสิ่งต่างๆ ในดินได้  แต่ในการสูบบุหรี่แต่ละมวน ผู้สูบบุหรี่จะได้รับสารพิษมากกว่าสารเคมีที่ใช้ปรุงแต่งกลิ่นรส  โดยจะมีสารพิษจากการเผาใบยาและกระดาษที่มวนใบยาเพิ่มเข้ามา  ผู้ที่สูบบุหรี่จึงได้รับสารพิษมากกว่า 250 ชนิด จากบุหรี่ทุกมวนที่สูบ  อันเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ที่ไม่เลิกสูบบุหรี่  สุดท้ายครึ่งหนึ่งจะเสียชีวิตจากโรคใดโรคหนึ่งที่เกิดจากการสูบบุหรี่

ศ.นพ.ประกิตเสนอให้ผู้ที่เลิกบุหรี่ไม่สำเร็จ  ลองทำการทดลองง่ายๆ ดังที่ได้กล่าวแล้ว จะทำให้เห็นพิษภัยของบุหรี่ด้วยตัวเอง ซึ่งจะเป็นการเพิ่มกำลังใจในการที่จะทำให้เลิกสูบบุหรี่ได้สำเร็จ

 

 

ที่มา : ศูนย์ข่าว มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code