ให้เพิ่มเป็น 45 วัน คุณพ่อลาคลอด รับเงินเดือนเต็ม

คุณพ่อเฮ! ครม.ไฟเขียวรับเงินเดือนระหว่างลาดูแลภรรยาหลังคลอดเพิ่มอีก 15 วัน เดิม 30 วัน เชื่อครอบครัวอบอุ่น-ลดหย่าร้าง

ให้เพิ่มเป็น 45 วัน คุณพ่อลาคลอด รับเงินเดือนเต็ม

ที่ประชุมรัฐมนตรี (ครม.) สัญจรที่ จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 20 มีนาคม อนุมัติให้ข้าราชการและลูกจ้างราชการได้รับอนุญาตลาไปช่วยเหลือภรรยาที่คลอดบุตร โดยมีสิทธิได้รับเงินเดือนในระหว่างลาได้ไม่เกิน 15 วันทำการ

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รักษาการโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุม ครม.ว่า ที่ประชุมอนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่…) พ.ศ. …. และร่างระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน ระบุว่ากำหนดให้ข้าราชการได้รับอนุญาตให้ไปลาช่วยเหลือภรรยาที่คลอดบุตร มีสิทธิได้รับเงินเดือนในระหว่างลดได้ไม่เกิน 15 วันทำการ

ทั้งนี้มีเงื่อนไขว่า หากเป็นการลาภายใน 30 วันแรก บับตั้งแต่วันที่ภรรยาคลอดบุตรจะมีสิทธิได้รับเงินเดือนในระหว่างลา แต่หากเป็นการลาไปช่วยเหลือภรรยาที่คลอดบุตรจะมีสิทธิได้รับเงินเดือนในระหว่างลาหรือไม่ให้เป็นไปตามที่ผู้บังคับบัญชาในระดับตั้งแต่ตำแหน่งอธิบดีหรือตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปพิจารณาเห็นสมควร รวมทั้งกำหนดให้ข้าราชการที่ลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรไม่ได้รับเงินเดือนระหว่างลา

“พ.ร.ฎ.ดังกล่าวได้กำหนดด้วยว่า ให้ข้าราชการซึ่งยังไม่เคยอุปสมทบโดยไม่ถือเป็นตามมติคณะรัฐมนตรี หรือยังไม่เคยประกอบพิธีฮัจญ์สามารถลาเพื่อไปฟื้นฟูสมรรถภาพทางอาชีพ มีสิทธิได้รับเงินเดือนในระหว่างลาได้ไม่เกิน 12 เดือนด้วย” นายอนุสรณ์ระบุ

พร้อมกันนี้ รักษาการโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังกล่าวด้วยว่า ครม. ยังได้อนุมัติร่างระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (ฉบับที่…) พ.ศ…..มีเนื้อหาคล้ายกันกับพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณ์เดียวกันอีกด้วย

นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้จัดการแผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มองว่า การให้สิทธิ์ข้าราชการชายลาหยุด 15 วันหลังภรรยาคลอดลูกถือเป็นเรื่องที่ดีมาก ภรรยาได้รับขวัญกำลังใจจากสามีที่มาช่วยเลี้ยงดูลูก ทำให้ภรรยามีสุขภาพจิตดีและน้ำนมแม่ไหลมากขึ้น พ่อกับลูกก็มีความรักความผูกพันเช่นเดียวกับความรักของแม่กับลูกพ่อก็จะมีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อสัมพันธภาพในครอบครัวดีขึ้น

“ผู้เป็นพ่อต้องใช้สิทธิ์การลาหยุด 15 วันให้เกิดประโยชน์ต่อครอบครัวอย่างแท้จริง และไม่ควรใช้เวลาในช่วงนี้ไปทำธุระอย่างอื่น คงไม่ทำให้เกิดศึกแย่งกันเลี้ยงลูกแน่ เพราะเป็นเรื่องเล็กที่สามารถบริหารจัดการได้ และถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีต่อสถาบันครอบครัว ซึ่งปัจจุบันครอบครัวในสังคมไทยมีขนาดเล็กและความสัมพันธ์กันน้อยลง การให้สิทธิ์ผู้ชายลาไปดูแลภรรยาจะลดปัญหาครอบครัวได้ และคิดว่าน่าจะช่วยลดอัตราการหย่าร้างของคู่สมรสได้ด้วย” นักวิชาการจาก สสส.กล่าวเชื่อมั่น

เช่นแดยวกับ นายวันชัย บุญประชา กรรมการมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว บอกว่า จะทำให้ครอบครัวอบอุ่นมากขึ้น และถือเป็นภารกิจใหม่ของพ่อที่มีโอกาสเลี้ยงดูลูกคนแรก ยิ่งจะทำให้ภรรยามีความมั่นใจในการเลี้ยงดูลูกได้เป็นอย่างดี และความเป็นพ่อก็จะซึมซับอยู่ในฝ่ายผู้ชายเหมือนความเป็นแม่

“ส่วนความคิดเห็นที่แตกต่างกัน เพราะอาจจะมีผู้เลี้ยงหลายคนทั้งพ่อ แม่ และญาติผู้ใหญ่นั้นคงไม่ใช่เรื่องใหญ่ก็ควรรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน” กรรมการมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว ระบุ

ส่วนนางงามตา รอดสนใจ นักวิชาการด้านกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวว่า ผู้ชายจะช่วยให้ภรรยามีกำลังใจ มีอารมณ์แจ่มใส สามารถเลี้ยงลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะจะทำให้พ่อลูกใกล้ชิดกันและบทบาทความเป็นพ่อมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

 

        

 

 ที่มา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Shares:
QR Code :
QR Code