ให้ทางเลือกแก่นักเรียน ‘ท้องไม่พร้อม’

โรงเรียนควรให้ทางเลือกแก่นักเรียนที่ท้องไม่พร้อม


ให้ทางเลือกแก่นักเรียน ‘ท้องไม่พร้อม’ thaihealth


นายชีวิน วงษาทองไชย เจ้าหน้าที่โครงการสายด่วนปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม ๑๖๖๓ กล่าวบนเวทีเสวนาย่อย ลานเรียนรู้ ในหัวข้อ “เมื่อนักเรียนโทรหา ๑๖๖๓ : เรื่องที่ครูอาจไม่รู้” ว่าจากประสบการณ์รับสายจากเยาวชนที่มีปัญหาท้องไม่พร้อมและโทรเข้ามาปรึกษา ๑๖๖๓ เกือบทั้งหมดไม่ปรึกษาครู เนื่องจากครูส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ไม่ดีกับการที่นักเรียนตั้งครรภ์ เพราะมองว่าเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม รวมทั้งในบางครั้งเมื่อเด็กเล่าปัญหาให้ครูที่ไว้ใจฟัง ครูกลับนำเรื่องไปเล่าต่อให้กับครูคนอื่นๆ ฟังด้วย


“มีกรณีที่นักเรียน ม.๔ ตั้งครรภ์ ๘ สัปดาห์จึงไปปรึกษาครูที่ไว้ใจ ครูหวังดีจึงนำเรื่องเข้าที่ประชุมให้ ผอ. และครูทั้งโรงเรียนลงมติโดยไม่ถามความสมัครใจของนักเรียน ซึ่ง ผอ. มีเพียงสองทางเลือกให้เด็กคือ พักการเรียน หรือย้ายโรงเรียน สุดท้ายนักเรียนคนนี้ขอยุติการตั้งครรภ์ โดยข้อมูลจาก ๑๖๖๓ และย้ายโรงเรียนเพราะคนทั้งโรงเรียนเก่ารู้แล้วว่าเธอท้อง” นายชีวินกล่าว


นายชีวิน กล่าวว่า นอกจากนี้ครูมักไม่แนะนำให้นักเรียนที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมยุติการตั้งครรภ์ เพราะครูไม่กล้าให้ทางเลือกอื่นกับนักเรียนนอกจากให้ตั้งครรภ์ต่อเพราะกลัวบาป หากแนะนำให้ยุติการตั้งครรภ์ โดยครูไม่เคยรับรู้ชีวิตหลังจากนั้นว่าเมื่อเด็กตั้งครรภ์ต่อจะเป็นอย่างไร เจ้าหน้าที่ ๑๖๖๓ เคยสอบถามครูว่าเด็กที่ตัดสินใจตั้งครรภ์ต่อกลับมาเรียนหรือไม่ ปรากฏว่า มีโอกาสน้อยมากที่จะกลับมาเรียนในระบบปกติ เพราะเขามีอีกชีวิตที่ต้องดูแล รวมทั้งแรงกดดันจากสังคมในโรงเรียนทำให้เด็กไม่อยากกลับไปเรียน


นางสาวธิติพร ดนตรีพงษ์ เจ้าหน้าที่มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ (แอคเซส) ซึ่งจัดทำโครงการ ๑๖๖๓ กล่าวว่า เด็กที่ตั้งครรภ์ควรมีทางเลือกมากกว่า หนึ่งทางเลือก และแต่ละทางเลือกควรต้องทำได้จริง “ถ้าเด็กเลือกยุติการตั้งครรภ์ คิดว่าโรงเรียนหรือครูอาจไม่มีโอกาสได้รู้ ครูจึงมีหน้าที่ในการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีความรู้เรื่องเพศศึกษาแบบรอบด้านจริงๆ และต้องเผื่อใจว่าเด็กเรียนเพศศึกษาแล้วก็อาจมีพลาดพลั้งกันได้ ประเด็นคือถ้าพลาดจะมีทางเลือกอย่างไรให้เด็กตั้งครรภ์ต่อได้อย่างมีคุณภาพ ได้เรียนต่อในโรงเรียนอย่างมีศักดิ์ศรี หรือยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัย”


 


 


ที่มา : การประชุมเวทีวิชาการเพศวิถีศึกษาเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 7 – เพศวิถีศึกษาเดินหน้าด้วยเรา


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code