ใช้แรงงานหนักระวังโรค ปอดอักเสบ

ที่มา: เว็บไซต์เดลินิวส์


ใช้แรงงานหนักระวังโรค ปอดอักเสบ thaihealth


แฟ้มภาพ


          แพทย์เป็นห่วงผู้ใช้แรงงาน เสี่ยงป่วยโรคภัยจากแวดล้อมไม่เหมาะสม ชี้ปอดอักเสบในคนที่แข็งแรงดี ทำงานหนักเกินความสามารถของร่างกาย


      นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า เนื่องในวันวันแรงงานแห่งชาติ แนะผู้ใช้แรงงานดูแลสุขภาพตนเองและระวังโรค ซึ่งเกิดจากการสัมผัสสิ่งคุกคามในที่ทำงาน เช่น โรคปอดอักเสบในคนที่แข็งแรงดี โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง เมื่อไปพบแพทย์อาจนึกไม่ถึง ว่าจะเป็นโรคจากการทำงาน ทำให้การวินิจฉัยพลาดไป รักษาโรคแต่ไม่ได้รักษาที่สาเหตุ ทำให้มีโอกาสกลับมาเป็นอีกได้ สำหรับโรคจากการทำงานนั้นป้องกันได้ ผู้ใช้แรงงานรักษาสุขภาพให้แข็งแรง งดเหล้า บุหรี่ ลดความเครียด ใช้อุปกรณ์ในการป้องกันตนเองจากสารเคมี และเสียงดัง ยกของอย่างถูกวิธี และไม่ทำงานหนักจนเกินไป เป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคจากการทำงาน


          โดยข้อมูลจากรพ.นพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ งานอาชีวเวชศาสตร์ได้สรุปจำนวนโรคจากการทำงานที่มีความเสี่ยงต่อผู้ใช้แรงงานดังนี้ 1.โรคกระดูกและกล้ามเนื้อที่เกิดจากการทำงาน 81,226 คน ซึ่งมีจำนวนมากที่สุด 2.โรคที่เกิดจากยากำจัดศัตรูพืช 8,689 คน3.โรคที่เกิดจากพิษโลหะหนัก 39 คน 4.โรคปอดฝุ่นหิน 236 คน 5.โรคปอดจากแร่ใยหิน 166 คน 6.โรคจากสารทำละลายอินทรีย์ 673 คน 7.โรคหูตึงจากเสียงดัง 60,946 คน


          นพ.สมบูรณ์ ทศบวร ผอ.รพ.นพรัตนราชธานี กล่าวว่า สำหรับหลักการป้องกันตนเองอย่างถูกวิธีคือ 1.รู้สาเหตุการเกิดโรค ได้แก่ คนงานและผู้อาศัยใกล้เคียงโรงงานโม่หินที่มีฝุ่นฟุ้งกระจาย เป็นโรคปอดอักเสบจากฝุ่นซิลิกา ป้องกันได้ต้องกำจัดฝุ่นหิน ไม่ให้คนไปสัมผัส และปรับปรุงสิ่งแวดล้อม 2.รู้การกระจายของโรค เพื่อให้ทราบกลุ่มบุคคล พื้นที่ และเวลาในการเกิดโรค 3.รู้ธรรมชาติของโรค แต่ละโรคจะมีระยะดำเนินโรคต่างกัน ที่สำคัญสถานประกอบการควรให้ความสำคัญ ในการตรวจสุขภาพประจำปีของผู้ใช้แรงงาน และหากมีปัญหาควรพบแพทย์ เป็นระยะๆ โดยตรวจสุขภาพทั่วไป เพื่อสืบค้นปัญหาสุขภาพได้ตั้งแต่ระยะแรกของโรค.


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ