ใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ช่วงปิดเทอม

ทุกกคนมีวันว่างที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับว่าใครจะใช้ประโยชน์ได้มากกว่ากัน อย่างเช่น เลือกทำอะไรดีๆ หรือโชคร้ายพลัดหลงไปทำในสิ่งที่ไม่ชอบ ไม่ควร โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนอาจเกิดความเสี่ยงหากไม่มีการชี้แนะช่องทางอย่างถูกต้อง


 


/data/content/23979/cms/e_bijnrxz12567.jpg


ด้วยเหตุนี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงผลักดันโครงการ "วันว่างสร้างสรรค์" เพื่อเป็นทางเลือกให้เด็กและเยาวชนมีช่องทางร่วมทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ในช่วงปิดเทอมให้เกิดประโยชน์ขึ้นในด้านต่างๆ อีกทั้งยังตอบสนองตามคำเรียกร้องของสังคมที่ต้องการมีพื้นที่และกิจกรรมดีๆ ให้คนในชุมชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน


อย่างเช่น โครงการนำร่องพื้นที่ใต้ทางด่วนเพลินจิต ที่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค.2555 หรือกว่า 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งมีการจัดกิจกรรมต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องจนมาถึงปัจจุบัน และได้ผลตอบรับจากเด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง ในพื้นที่เป็นอย่างดี และในช่วงปิดเทอมครั้งนี้ สสส.และภาคีที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดโครงการ 3C PLOENCHIT SUMMER CAMP ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน-2 พฤษภาคม กำหนดเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันที่ 21 เม.ย.นี้ เพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้ามาในพื้นที่ได้เข้ามาเรียนรู้ สร้างเสริมทักษะชีวิตอย่างรอบด้าน ส่งเสริมการออกกำลังกาย การฝึกอาชีพและสร้างรายได้ และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ระหว่างปิดภาคเรียน


กิจกรรมที่น่าสนใจในช่วงปิดเทอมครั้งนี้ จะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปสอนทักษะต่างๆ อาทิ เรียนปั้นจิ๋ว เรียนปลูกผัก เรียนศิลปะ เล่นกีฬา เรียนภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมการทำอาหารสุขภาพ ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ เป็นต้น และยังสามารถทำกิจกรรมอื่นๆ อาทิ ใช้บริการห้องอินเทอร์เน็ต ห้องสมุด เครื่องออกกำลังกายหลากหลายชนิด สนามเด็กเล่น ลานกิจกรรม และสนามฟุตซอล ที่เปิดให้บริการอยู่แล้ว


นอกจากนี้ พื้นที่สร้างสรรค์ใต้ทางด่วนเพลินจิตยังได้ออกแบบมารองรับคนทุกกลุ่ม เพราะเป็นชุมชนที่มีความหลากหลาย จึงมี/data/content/23979/cms/e_aimnpruvwx25.jpgกิจกรรมอื่นๆ ที่เหมาะสมกับคนที่ทุกวัยมาใช้บริการและทำกิจกรรมได้อีกด้วย


ทั้งนี้ จากสถิติที่ผ่านมาพบว่ามีผู้ที่มาใช้บริการชุมชนสร้างสรรค์ใต้ทางด่วนเพลินจิต ประกอบด้วยเด็กๆ คนทำงานออฟฟิศ และชาวบ้านในชุมชนละแวกนั้นมาใช้บริการ 150-200 คนต่อวัน โดยเฉพาะในช่วงเย็น 17.00 น. จนถึงเวลา 20.00 น. โดยนิยมมาพักผ่อนและใช้พื้นที่มากที่สุดในวันศุกร์และวันพุธ


หากใครมีเวลาว่างหรือต้องการนำเด็กและเยาวชนมาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ พื้นที่สร้างสรรค์ใต้ทางด่วนเพลินจิตยินดีต้อนรับ


นอกจากในเขตกรุงเทพฯ แล้ว ในพื้นที่ต่างจังหวัดก็ให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ให้เด็กๆ โดยเมื่อเร็วๆ  นี้ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) ร่วมกับมูลนิธิช่วยไร้พรมแดน จัดงานเปิดพื้นที่สุขภาวะ "ชายแดนนี้ดีจัง" ณ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายในงานมีการแสดงวัฒนธรรมพื้นเมือง อย่างระบำสงกรานต์ ลิเกพม่า และการแสดงละครหน้าขาว ถึงที่มาของพื้นที่ "ชายแดนนี้ดีจัง" อีกด้วย


ผศ.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี กรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก กล่าวว่า พื้นที่ "ชายแดนนี้ดีจัง" เกิดจากความร่วมมือระหว่าง มพด. และแกนนำเยาวชนพม่า กลุ่ม Rays of Youth Roy ที่ต้องการพื้นที่สำหรับเยาวชนชายแดนได้ใช้เป็นพื้นที่ส่งเสริมสุขภาวะทางกาย พื้นที่ในการแสดงออกทั้งในทางความคิดและความสามารถ ซึ่งถือว่าสำคัญสำหรับเยาวชนกลุ่มนี้


"การมีพื้นที่นี้เป็นเรื่องดี เพราะจะเป็นจุดศูนย์รวมให้แก่เยาวชน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการรอบด้าน โดยในอนาคตอาจจะส่งเสริมเรื่องของสุขภาพด้วย และกลุ่ม Rays of Youth Roy เอง ถือว่าเป็นเยาวชนที่มีศักยภาพมาก มีภาวะการเป็นผู้นำ ซึ่งจะสามารถดึงดูดเยาวชนให้เขามาร่วมทำกิจกรรมดีๆ ได้"


ผศ.ภญ.นิยดากล่าว และว่า กิจกรรมนี้ยังทำให้เห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมของเยาวชน เด็ก ผู้ปกครอง และคุณครู สร้างความผูกพันกันมากขึ้น ทำให้เยาวชนได้แสดงออก ได้ปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ต่างจากเมื่อก่อนที่พอมีกิจกรรมก็จะได้อยู่แต่ในอาคาร แต่ปัจจุบันเขาได้ออกมาใช้ห้องสมุด ใช้เวที ใช้เครื่องเล่นที่พวกเขาร่วมกันสร้าง ทำให้บรรยากาศการเรียนรู้ดีมากขึ้น อีกทั้งพื้นที่แห่งนี้ยังเปิดให้ชุมชนเข้ามาใช้สอยร่วมกันโดยไม่แบ่งเชื้อชาติ เพื่อให้พื้นที่นี้ได้เกิดประโยชน์สูงสุด


กำหนดการกิจกรรมสร้ำงสรรค์ใต้ทางด่วนเพลินจิต


วันที่ 21 เม.ย. เปิดแคมป์อย่างเป็นทางการ


วันที่ 22 เม.ย. เรียนปั้นจิ๋ว/เรียนปลูกผัก/เรียนภาษาอังกฤษ


วันที่ 23 เม.ย. เรียนปั้นจิ๋ว/เรียนศิลปะ/เรียนภาษาอังกฤษ


วันที่ 24 เม.ย. เรียนปั้นจิ๋ว/กีฬา


วันที่ 25 เม.ย. เรียนปั้นจิ๋ว/เรียนปลูกผัก/เรียนภาษาอังกฤษ


วันที่ 28 เม.ย. เรียนปั้นจิ๋ว/เรียนศิลปะ/เรียนภาษาอังกฤษ


วันที่ 29  เม.ย. เรียนปั้นจิ๋ว/กีฬา


วันที่ 30 เม.ย. เรียนปั้นจิ๋ว/เรียนปลูกผัก/เรียนภาษาอังกฤษ


วันที่ 2 พ.ค. ทัศนศึกษางานของ สสส. กิจกรรมปิดแคมป์ ทั้งนี้


เด็กและเยาวชนที่สนใจสามารถมาร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าวตั้งแต่เวลา 09.30-16.00 น. โดยผู้สนใจสามารถแวะเข้าไปร่วมกิจกรรมได้เลย


พื้นที่ "ชายแดนนี้ดีจัง" เกิดจากความร่วมมือระหว่าง มพด. และแกนนำเยาวชนพม่า กลุ่ม Rays of Youth Roy ที่ต้องการพื้นที่สำหรับเยาวชนชายแดนได้ใช้เป็นพื้นที่ส่งเสริมสุขภาวะทางกาย พื้นที่ในการแสดงออกทั้งในทางความคิดและความสามารถ ซึ่งถือว่าสำคัญสำหรับเยาวชนกลุ่มนี้


 


 


 


ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

Shares:
QR Code :
QR Code