ใช้ยาปลอดภัยยึดหลัก 5 ถูก

ที่มา : เดลินิวส์


ใช้ยาปลอดภัยยึดหลัก 5 ถูก thaihealth


แฟ้มภาพ


สร้างความเข้าใจการใช้ยาให้ถูกต้องและปลอดภัย สภาเภสัชกรรม ร่วมกับ องค์กรเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรม แสดงบทบาทของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมต่อประชาชน จัดกิจกรรม "สัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2560" ให้ความรู้ พร้อมเป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพด้วยการให้คำแนะนำ ตัดสินใจ คัดกรอง ส่งต่อและดูแลโรคพื้นฐานด้วยการใช้ยาและไม่ใช้ยาให้แก่ประชาชน โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจาก พระเจ้า วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุเสด็จทรงเปิดงาน พร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับแนวทางการใช้ยาและสมุนไพรอย่างไรให้ปลอดภัย การสาธิตการตรวจสอบหาสาร สเตียรอยด์ที่ปนเปื้อนในยาสมุนไพรที่ไม่ได้มาตรฐาน เมื่อ เร็ว ๆ นี้ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์


ดร.ภก.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี  นายกสภาเภสัชกรรม เผยว่า ปัจจุบันประชาชนได้มีการนำยาสมุนไพรมาใช้เพื่อเป็นทางเลือกในการรักษามากขึ้น โดยมีความเชื่อที่ว่าสมุนไพรมาจากธรรมชาติ ดีต่อร่าง กาย ไม่ตกค้าง และไม่ก่อให้เกิดพิษ แต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นยาแผนปัจจุบันหรือยาสมุน ไพร มีทั้งประโยชน์ในการรักษาโรค แต่ก็อาจก่อให้เกิดโทษได้ถ้าใช้ไม่ถูกต้อง ใช้ไม่ถูกกับอาการ ไม่ถูกกับโรค หรือปริมาณขนาดที่ใช้ไม่เหมาะสม  อาจเกิดอันตรายที่คาดไม่ถึงไดเช่นกัน เพื่อความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการรักษา ผู้ใช้ยาควรยึดหลัก 5 ถูกคือ ถูกคน, ถูกโรค, ถูกขนาด, ถูกวิธี และ กับถูกเวลา


สำหรับข้อควรปฏิบัติก่อนใช้ยาหรือยาสมุนไพรต้องอ่านฉลาก ยาให้เข้าใจ อ่านให้ละเอียด และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อการใช้ยาได้ถูกต้อง สำหรับผู้ที่ต้องการใช้ยาสมุนไพรร่วมกับยาแผนปัจจุบัน ควรแจ้งข้อมูลให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบทุกครั้ง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด เพราะยาแผนปัจจุบันกับยาสมุนไพรบางชนิดอาจ ไปออกฤทธิ์ขัดกันหรือเสริมฤทธิ์กัน ส่ง ผลให้เกิดการเพิ่มหรือลดผลของการ รักษา ทำให้เกิดผลข้างเคียงที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายได้ โดยเฉพาะในผู้ที่เป็นโรคเรื้อรังที่ต้องได้รับยาต่อเนื่อง เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิต หรือไขมันในเลือดสูง เป็นต้น

Shares:
QR Code :
QR Code