ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านต่อยอดช่วยฟื้นฟูเด็กพิการบนดอย

ถึงจะเลือกความเป็นไปในชีวิตไม่ได้ แต่ความอุตสาหะ พาให้เด็กพิการและผู้ปกครองละแวก ต.แม่สลองใน-แม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ที่ไม่ขอจำนนกับความจำกัดของร่างกายที่มีความพิการ ไม่สมประกอบให้เป็นอุปสรรค และนั่นทำให้วันเวลาที่เป็นส่วนหนึ่งใน“โครงการเรียนด้วยรักและฟื้นด้วยใจสู่ลูกพิการ”ของพวกเขาเปี่ยมไปด้วยความหวัง

ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านต่อยอดช่วยฟื้นฟูเด็กพิการบนดอย

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม น.ส.ลักขณางค์ ภาณุวรกิจ ผู้จัดการโครงการเรียนด้วยรักและฟื้นด้วยใจสู่ลูกพิการ เปิดเผยว่า หลังจากที่มูลนิธิศูนย์รวมมิตรเพื่อเด็กและเยาวชน จ.เชียงราย ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ดำเนินโครงการในพื้นที่ อ.แม่ฟ้าหลวง และ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ตั้งแต่เดือน ส.ค. 2554-ส.ค. 2555 โดยการลงพื้นที่ทุกเดือนเพื่อถ่ายทอดการฟื้นฟูกล้ามเนื้อ ด้วยการนวดแผนไทย และการฝึกโดสะโฮ ให้กับผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเป็นเด็กสมองพิการ หรือ c.p. โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน ในพื้นที่ อาทิ โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง และ อบต.แม่สลองใน เป็นต้น

ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านต่อยอดช่วยฟื้นฟูเด็กพิการบนดอย ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านต่อยอดช่วยฟื้นฟูเด็กพิการบนดอย

ซึ่งจากการประเมินพัฒนาการของเด็ก และผู้ปกครองโดยเฉพาะที่เป็นกลุ่มคนบนดอย พบว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยหลังจากที่เด็กเข้าร่วมกิจกรรมก็มีพัฒนาการดีขึ้น อาการเกร็งลดลง และตอบโต้ได้ดีขึ้นกว่าเดิม

น.ส.ลักขณางค์กล่าวว่า อย่างไรก็ตามเยาวชนเหล่านี้มีอายุขัยที่ค่อนข้างสั้น ช่วงที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือช่วงอายุ 14-15 ปี และในช่วงอายุ 20 ปี แล้ว แต่การดูแลรักษา แต่หลังจากอายุ 20 ปี ไปแล้วจะเป็นช่วงที่ฟื้นฟูได้ลำบาก จากปัจจัยข้างต้นจึงส่งผลให้คนกลุ่มนี้ขาดโอกาส ขาดหน่วยงานสนใจ ถึงแม้โครงการดังกล่าวใกล้จะสิ้นสุดแล้ว แต่เรามีโครงการจะดำเนินงานต่อเนื่อง ซึ่งจะดูแลผู้ด้อยโอกาสกลุ่มนี้เพิ่มเติมในด้านอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อช่วยทำกายภาพ โดยจะใช้ภูมิปัญญาของชาวบ้านมาเป็นตัวอย่าง เนื่องจากเห็นกรณีเด็กลุกยืนไม่ได้ ผู้ปกครองใช้วิธีขุดหลุม ให้ลูกลงไปหัดยืน นอกจากจะทำให้เด็กไม่ล้มแล้วยังทำให้เด็กสัมผัสกับดินด้วย

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

Shares:
QR Code :
QR Code