ใช้ปัญหาสังคม เป็นโอกาสสอนลูก

ที่มา : หนังสือเรื่องอินโฟกราฟฟิก สุขภาพจิตสำหรับวัยรุ่น งานประชาสัมพันธ์ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์


ใช้ปัญหาสังคม เป็นโอกาสสอนลูก thaihealth


แฟ้มภาพ


ข่าวความรุนแรงในสังคม หากลูกมีความเข้าใจผิด ๆ พ่อแม่ต้องช่วยลูกอธิบายเหตุการณ์ ให้เห็นว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการกระทำผิดคืออะไร เพราะเด็กหรือวัยรุ่นอาจยังไม่เห็นว่า มีความร้ายแรง ไม่ควรปฏิบัติตามอย่างไร


1. การฝึกให้ลูกเป็นคนเอาใจเขา มาใส่ใจเรา


2. ฝึกทักษะการจัดการอารมณ์ โดยเฉพาะความโกรธ


3. ฝึกทักษะการคิด ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา


4. การฝึกการหลีกเลี่ยง ยาเสพติด


5. การเสพสื่อให้ฉลาด พ่อแม่ควรใช้เวลาในการดูสื่อต่าง ๆ ร่วมกับลูก

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ