ใช้จักรยานเดินทาง โอกาสอยู่แค่เอื้อม

/data/content/23767/cms/acdghinrw169.jpg

           เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ ชมรมจักรยาน เพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย จัดงานประชุมวิชาการ การส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 2 : การเดินและจักรยาน ปฏิบัติได้ ปฏิบัติจริง ในบริบทไทย

          เป้าหมายไม่ใช่เพียงปลุกกระแสรณรงค์ให้คนไทย หันมาเดิน และปั่นจักรยานเท่านั้น แต่ตอนนี้หลายๆ คน ต่างให้ความสำคัญ และ พร้อมที่จะร่วมกันส่งเสริมให้การเดิน การใช้จักรยานกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน และสามารถปฏิบัติได้จริงในเมืองไทย

          ความฝันจะเป็นไปได้หรือไม่ คงต้องอยู่ที่ความตั้งใจจริง เพราะปัจจัยที่จะนำพาไปสู่ความสำเร็จนั้น ประกอบด้วยองค์ประกอบมากมาย ทั้งด้านการจัดการวิศวกรรมและผังเมือง และ การปลูกฝังค่านิยมให้เกิดขึ้นในจิตวิญญาณของคนไทย ส่วนใหญ่

          ความสำคัญในด้านการจัดการทางวิศวกรรมและผังเมือง ถือเป็นแนวทางสำคัญที่จะทำให้ทางเดินและปั่นจักรยานมีประสิทธิภาพดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลไปถึงค่านิยมให้คนในพื้นที่เกิดความสนใจที่จะปฏิบัติมากขึ้น จนกลายเป็นปัจจัยหลักที่ทุกคนต้องปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

          คุณเพ็ญนภา สุขบุญพันธ์ นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้ข้อมูลในเรื่องนี้ว่า การพัฒนาระบบจักรยานเลียบคลองในเมือง เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะส่งเสริมให้คนเมืองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทาง เช่น ทางเดินและทางจักรยานเลียบคลองแสนแสบ โดยปัจจุบันยังมีผู้ใช้เส้นทางนี้แต่ค่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่จะใช้เดินทางระยะสั้น ออกกำลังกายและจัดกิจกรรมนันทนาการเท่านั้น เนื่องจากเส้นทางไม่ต่อเนื่อง มีทางต่างระดับ เส้นทางชำรุด และบางจุดผู้พักอาศัยริมคลอง จะวางของกีดขวางเส้นทาง ทำให้ไม่สะดวกในการเดินทาง ซึ่งจากการสอบถาม พบว่า ประชาชนต้องการที่จอดจักรยานในที่ปลอดภัยบริเวณท่าเรือมากที่สุด ถัดมาคือ ไฟส่องสว่าง และความปลอดภัยในการสัญจรไปมา

          ผศ.ดร.สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้นำเสนองานวิจัย อิทธิพลของปัจจัยแฝงต่อความตั้งใจใช้จักรยานของชุมชนเมืองชายทะเล ว่า ในสมัยก่อน นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา นิยมใช้จักรยานเดินทางไปเรียนหนังสือ แต่เมื่อเวลา ผ่านไปปัจจัยทางกายภาพ ทั้งด้านอากาศ ทัศนคติ และ ค่านิยมที่เปลี่ยนไป ทำให้ปัจจุบันนิสิตใช้รถจักรยานยนต์มากขึ้นถึงร้อยละ 90

          “เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยบูรพาต้องการให้นิสิตหันมาใช้จักรยานกันอย่างจริงจัง จึงได้มีการสำรวจถนนสายหลักของเทศบาลเมืองแสนสุขทั้ง 21 สาย เพื่อสร้างแรงจูงใจ และ พัฒนาให้เป็นถนนสำหรับการขับขี่จักรยาน พบว่า สามารถพัฒนาให้เป็นเส้นทางจักรยานได้อย่างดี และบางเส้นใช้สัญจรได้จริงในปัจจุบัน อีกทั้งที่นี่เป็นเมืองชายทะเล จึงเหมาะสมที่จะเป็นตัวเลือกและแนวทางใหม่ๆ ให้นิสิตและประชาชนทั่วไป ได้เป็นอย่างดีในการใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทาง นอกจากนี้ ในอนาคตอันใกล้นี้ทางมหาวิทยาลัยบูรพาจะนำจักรยานเก่าที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัย มาซ่อมและให้นิสิตนำมาใช้ในมหาวิทยาลัยโดยไปไม่ต้องซื้ออีกด้วย” อาจารย์สุรเมศวร์ กล่าว

          ไม่ว่าจะมองในรูปแบบของการเดินเพื่อการสัญจรในชีวิตประจำวัน หรือการเดินทางเพื่อ การท่องเที่ยว หากโครงสร้างและผังเมืองสามารถเอื้ออำนวย ต่อทางเดินด้วยจักรยานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกไม่นานนัก การเดินและปั่นคงเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของสังคมไทยเป็นแน่

 

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ