โหวตสินค้า ยอดเยี่ยม – แย่แห่งปี

หวังกระตุ้นผู้บริโภคตื่นตัวในการพิทักษ์สิทธิตัวเอง

        

        มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เชิญโหวตผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม/ยอดแย่แห่งปี ตั้งแต่วันนี้ถึง 20 ม.ค.52 หลังพบสื่อโฆษณาเกินจริง ไม่หวั่นถูกผู้ประกอบการฟ้องร้อง เผยในเดือน พ.ย.มีผู้ร้องเรียนเรื่องฟิตเนสมากที่สุด

โหวตสินค้า ยอดเยี่ยม – แย่แห่งปี        (17 ธ.ค.) อาคารเอส.เอ็ม.ทาวเวอร์ ชั้น 35 ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทางมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว,สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค,สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม,กรมการค้าภายใน,สภาอุตสาหกรรม,คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม หอการค้าไทย, โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ, สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล,นักวิชาการ จากเครือข่ายนักวิชาการเพื่อผู้บริโภค และเครือข่ายองค์กรที่ทำงานด้านผู้บริโภค ร่วมจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการผลิตภัณฑ์ บริการ โฆษณา ยอดเยี่ยม ยอดแย่ ประจำปี 2551 เป็นครั้งแรก

           

       รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์ ประธานมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคในฐานะคณะกรรมการโครงการ กล่าวว่า เนื่องจากการใช้สินค้า บริการ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของผู้บริโภคนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ ดังนั้นผู้บริโภคควรมีสิทธิในการตอบกลับผลของผลิตภัณฑ์ทั้งในด้านบวกและลบ ผู้บริโภคจึงควรได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้า บริการและโฆษณา ที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภค รวมทั้งเป็นการยกระดับให้ผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าได้มาตรฐานเพื่อให้ได้รับการยกย่องด้วย

 

โหวตสินค้า ยอดเยี่ยม – แย่แห่งปี

      รองศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จะวะสิต ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตมีความก้าวหน้ามาก ประกอบกับกระแสความต้องการสิ่งที่แปลกใหม่และสวยงาม ทำให้ในท้องตลาด พบผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย ดึงดูดใจผู้บริโภคเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผู้บริโภคและอิทธิพลของสื่อที่เกินจริง ทำให้ผู้บริโภคหลงเชื่อและตกเป็นเหยื่อโดยซื้อผลิตภัณฑ์มาใช้ซึ่งได้ผลไม่คุ้มค่ากับเงินที่เสียไป  ทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแร ทางสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะหน่วยงานวิชาการ ยินดีที่จะเป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นกลางด้านอาหารและโภชนาการ และสนับสนุนกิจกรรมด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของโครงการนี้ด้วย ซึ่งสถาบันดังกล่าวจะกระตุ้นให้ผู้บริโภคมีจิตสำนึกในการคุ้มครองตนเอง และจะใช้มาตรการทางสังคมโดยการเลิกใช้สินค้าชนิดนั้น เพื่อเป็นบทลงโทษผู้ประกอบการที่ขาดจรรยาบรรณทางวิชาชีพและอาศัยช่องว่างของกฎหมายแสวงหาผลประโยชน์จากผู้บริโภคด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ กล่าว 

 

       นางสาวบุญยืน ศิริธรรม ผู้ประสานงานเครือข่ายผู้บริโภคภาคตะวันตก กล่าวว่า โครงการนี้เปรียบเสมือนกระจกที่ช่วยสะท้อนสังคม เพราะการโหวตนั้นหากผลออกมาผลิตภัณฑ์ใดแย่ที่สุด ก็จะเป็นกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเกิดการตื่นตัว อยากที่จะพัฒนาคุณภาพ และการบริการของตนเองให้ดีขึ้น

 

        ผู้บริโภคในสังคมไทยปัจจุบัน เปรียบเหมือนยักษ์ที่กำลังหลับอยู่ ไม่ว่าสื่อจะโฆษณาอะไรผลิตภัณฑ์อะไร  ผู้บริโภคก็จะรับไว้หมด เปรียบเสมือนการกินที่กินไม่เลือก กินหมด ถ้าเราสามารถทำให้ยักษ์อย่างพวกเราตื่นขึ้นมาได้ก็จะดี เพราะสามารถเลือกกินเฉพาะสิ่งที่ดีได้ ผู้ประสานงานเครือข่ายผู้บริโภคภาคตะวันตก กล่าว      

 

โหวตสินค้า ยอดเยี่ยม – แย่แห่งปี      นางสาวสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิผู้บริโภค กล่าวว่า ผู้บริโภคสามารถร่วมโหวตผลิตภัณฑ์ บริการ โฆษณายอดเยี่ยม ยอดแย่ ได้ทางหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ และเว็บไซต์ของหน่วยงานสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรมการค้าภายใน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 มกราคม 2552 และพร้อมประกาศผลโหวตในวันที่ 20 เมษายน 2552 ซึ่งเป็นวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย

 

 

 

 

 

 

เรื่องโดย : รัศมี ศรคำ  team content  www.thaihealth.or.th         

 

 

 

update 21-01-52

 

 

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code