โรงแรมปลอดบุหรี่สถานที่พักนักเที่ยวรักสุขภาพ

“การท่องเที่ยว พักผ่อน จะยิ่งพิเศษและมีความสุขมากขึ้นถ้าได้อยู่ในโรงแรมที่เป็นมิตรต่อสุขภาพ” แล้วแบบไหน คือ โรงแรมที่เป็นมิตรต่อสุขภาพ

โรงแรมปลอดบุหรี่สถานที่พักนักเที่ยวรักสุขภาพ“โครงการโรงแรมปลอดบุหรี่ (smokefree hotel)” เป็นจุดเริ่มต้น ที่ขยายไปสู่การทำมาตรฐานของโรงแรมสร้างเสริมสุขภาพ ที่ประกอบไปด้วยมาตรฐาน 9 อย่าง คือ 1.โรงแรมปลอดบุหรี่ 2.สปาและการนวดสร้างเสริมสุขภาพ 3.สถานที่ออกกำลังกายและสระว่ายน้ำ และกิจกรรมกลางแจ้ง 4.พนักงานทำความสะอาด 5.ครัวและห้องอาหาร 6.รายการอาหารเพื่อสุขภาพ 7.งานวิศวกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างเสริมสุขภาพ 8.การจัดประชุมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ 9.รายการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ

ปัจจุบันโรงแรมปลอดบุหรี่มีทั้งหมด 570 แห่ง ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการด้วย มูลนิธิใบไม้เขียว ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ซึ่งมีโรงแรมที่ได้รับดาวเงิน จำนวน 35 แห่ง คือ สามารถจัดห้องพักปลอดบุหรี่ได้ถึงร้อยละ 65-75 ของห้องพักทั้งหมด ระดับดาวทองจำนวน 372 แห่ง คือ มีพื้นที่ห้องพักปลอดบุหรี่มากกว่าร้อยละ 75-100

โรงแรมปลอดบุหรี่สถานที่พักนักเที่ยวรักสุขภาพ

จากผลสำรวจจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต่อทัศนคติของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่เข้าพักในโรงแรมระดับ 3-4 ดาว จำนวน 5,550 คน ในโรงแรม 25 แห่ง อาทิ กรุงเทพฯ สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต สงขลา กระบี่ พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เกือบร้อยละ 90 มีทัศนะว่าควันบุหรี่มีผลต่อสุขภาพของคนรอบข้าง ร้อยละ 92 ต้องการพักห้องที่ไม่สูบบุหรี่ ซึ่งสอดคล้องกับผลการสำรวจในสหรัฐอเมริกา ที่ระบุว่าทั้งในห้องพัก และห้องอาหาร ส่วนมากคนต้องการให้เป็นสถานที่ปลอดบุหรี่

ขณะนี้กฎหมายเพื่อคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ ที่ออกโดยกระทรวงสาธารณสุข กำหนดสถานที่ปลอดบุหรี่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชนโดยรวม ซึ่งบริเวณพื้นที่ของโรงแรม รีสอร์ต หรือสถานที่ตากอากาศ ก็กำหนดให้เป็นสถานที่ปลอดบุหรี่เช่นกัน

ท.พ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ท.พ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า การที่มีโรงแรมเข้าร่วมโครงการโรงแรมปลอดบุหรี่มากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งโรงแรมที่เข้าร่วม570 แห่ง และยังมีโรงแรมรุ่นใหม่ๆ ที่ทยอยเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และได้รับรางวัลแบบเกียรติบัตรถึง 163 แห่ง ถือเป็นสัญญาณที่ดีในการเริ่มต้นที่ดีของสังคมไทยที่จะสร้างชื่อเสียงให้ปรากฏต่อสายตานักท่องเที่ยวว่าเมืองไทยให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาบุหรี่

ศ.เกียรติคุณ น.พ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ศ.เกียรติคุณ น.พ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวเพิ่มเติมว่า การที่คนเราเลิกบุหรี่ก็เท่ากับต่อลมหายใจตัวเองและคนรอบข้างให้ยาวนาน ปราศจากโรค และเพื่อลดมลภาวะในสิ่งแวดล้อมที่มีแต่ให้อากาศบริสุทธิ์เสมอมา ซึ่งแน่นอนว่าหากสังคมไทยทำได้ ก็ย่อมโชว์ภาพลักษณ์ที่ดีแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้เช่นกัน

โรงแรมที่จะเข้าร่วมโครงการ “โรงแรมสร้างเสริมสุขภาพ” จะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น คือ ต้องผ่านการเข้าร่วมโครงการ โรงแรมปลอดบุหรี่ในระดับต่างๆ ได้โดยมีเนื้อหาคือ จัดให้มีพื้นที่ปรับอากาศสาธารณะเป็นพื้นที่ไม่สูบบุหรี่ และติดป้าย ห้ามสูบบุหรี่ ให้เห็นชัดเจน เพื่อสามารถปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีการแจ้งให้ผู้ที่มาใช้บริการว่า มีห้องปลอดบุหรี่ให้เลือกได้ตามความต้องการ ก่อนที่จะขยายไปทำตามมาตรฐานทั้ง 9 ข้อ ซึ่งล้วนแต่ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ

สำหรับโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการก็มีการแจกรางวัลเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นตัวอย่างที่ดีให้ผู้ดำเนินธุรกิจเข้าร่วมมากขึ้น  ตัวอย่างรีสอร์ตที่โดดเด่นในด้านความเข้มงวดของการปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยรอบและกำหนดให้ห้องพักกลายเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่อย่างชัดเจน

นายอุดม ศรีมหาโชตะ นายอุดม ศรีมหาโชตะ กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบ้านทะเลดาวหัวหิน รีสอร์ท ซึ่งได้รับรางวัลดาวทองอธิบายว่า ทางรีสอร์ตไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ในห้องพัก แต่จะจัดโซนสูบบุหรี่ไว้ข้างนอกละพยายามปลูกต้นไม้เพิ่มความร่มรื่นเพื่อจะได้มีอากาศที่บริสุทธิ์ เหตุผลที่ต้องดำเนินการเช่นนี้ เพราะในอดีตหากอนุญาตให้ผู้เข้าพักสูบบุหรี่ ภาระค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ก็มากไปด้วย เราลงทุนมากก็ต้องเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติม คงไม่มีลูกค้ารายใดต้องการ

นายโฮลเกอร์ โกรนินเกอร์ ผอ.ฝ่ายอาคารสถานที สยามเบย์ชอร์รีสอร์ท พัทยา ในฐานะตัวแทนโรงแรมที่ได้รับรางวัลระดับดาวเงินกล่าวว่า สิ่งสำคัญในการรณรงค์ปลอดบุหรี่นอกจากเรื่องการจัดโซนห้องพักที่แบ่งชัดเจนเป็นสองส่วนแล้ว เรื่องการกำชับพนักงานไม่ให้สูบก็สำคัญไม่ต่างกัน การรับพนักงานแต่ละครั้งนอกเหนือจากความสามารถแล้ว หากรายใดไม่มีประวัติการสูบบุหรี่จะพิจารณาเป็นลำดับแรกๆ ส่วนในตัวลูกค้าเองแรกเข้าพักพนักงานบริการจะสอบถามก่อนว่า สูบบุหรี่หรือไม่ถ้าสูบก็จะแนะนำห้องในโซนที่สูบบุหรี่ให้ เพื่อความสะดวกของลูกค้า นอกจากนี้ยังมีกระบวนการสอบถามผ่านการจองห้องพักออนไลน์ด้วยเพราะทางรีสอร์ตเห็นว่า เรื่องสุขภาพที่ดีต้องมาก่อน จึงเหมาะแก่ช่วงเวลาพักผ่อน

นายวิสูตร เทศสมบูรณ์ ผู้จัดการกลุ่มโรงแรมและรีสอร์ตในเครือซันเซ็ทกรุ๊ปกล่าวว่า โครงการนี้ถือว่ามีประโยชน์อย่างยิ่ง โรงแรมพร้อมจะร่วมมือเป็นส่วนหนึ่งเพื่อรณรงค์เขตปลอดบุหรี่โดยปีนี้รู้สึกภูมิใจที่มีโรงแรมในเครือได้รับรางวัลถึง 2 แห่ง คาดว่าในปีต่อๆ ไปจะพยายามพัฒนาพื้นที่ของโรงแรมให้ปลอดบุหรี่ถึงร้อยละ 90 เพื่อสุขภาพที่ดีทั้งต่อบุคคลและต่อสภาพแวดล้อม

โรงแรมปลอดบุหรี่สถานที่พักนักเที่ยวรักสุขภาพ

“อยากเชิญชวนให้โรงแรมทุกแห่งมาร่วมโครงการ เรื่องบุหรี่เป็นปัญหาเรื้อรัง คนในสังคมควรมีความผิดชอบ ซึ่งส่วนนี้เป็นหัวใจหลักในการกำชับพนักงานให้สูบบุหรี่ในพื้นที่ๆ ทางโรงแรมจัดให้เท่านั้น แต่สำหรับผู้ที่ต้องต้อนรับลูกค้าบ่อยๆ และติดบุหรี่ก็ต้องกำชับเรื่องความสะอาด ของร่างกายและกลิ่นตัว”นายวิสูตร กล่าว

หากเริ่มต้นจากการลดสิ่งที่ทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพอย่างควันบุหรี่ได้ ก็จะนำไปสู่การเริ่มต้นสร้างเสริมสุขภาพด้านอื่นๆ ได้ ทั้งสิ่งแวดล้อมที่ดี อาหารดีๆ สถานที่ที่เหมาะกับการออกกำลังกาย ไม่ว่านักท่องเที่ยวคนใดก็อยากเข้ามาใช้บริการ เพราะจะได้ทั้งความสุข และสุขภาพดีๆ กลับบ้าน

    

ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด

Shares:
QR Code :
QR Code