โรงเรียน จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมป้องกันโควิด-19

ที่มา : เว็บไซต์มติชนออนไลน์


โรงเรียนใน จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมป้องกันโควิด-19 thaihealth


แฟ้มภาพ


โรงเรียนใน จ.พระนครศรีอยุธยา เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนก่อนเปิดเรียน ในช่วงสถานการณ์ของโควิด-19 โดยเริ่มทำความสะอาดภายในบริเวณโรงเรียน ห้องเรียน ด้วยการฉีดพ่นละอองน้ำยาฆ่าเชื้อ จุดที่มีการสัมผัส เพื่อเตรียมรับการเปิดเรียน


ที่โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์) ต.เกาะเรียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) พระนครศรีอยุธยา น.ส.รัฐภรณ์ พรมพิราม รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่างทอง พร้อมด้วย คณะครู นักเรียน เจ้าหน้าที่กองช่าง อบจ.พระนครศรีอยุธยา เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนก่อนเปิดเรียน ในช่วงสถานการณ์ของโควิด-19


โดยโรงเรียนเริ่มต้นการทำความสะอาดภายในบริเวณโรงเรียน ห้องเรียน ด้วยการฉีดพ่นละอองน้ำยาฆ่าเชื้อ จุดที่มีการสัมผัส เพื่อเตรียมรับการเปิดเรียน กำหนดจุดการเว้นระยะห่าง ในการเข้าแถวรอรับการวัดอุณหภูมิ ติดตั้งอ่างล้างมือ เมื่อนักเรียนเข้ามายังโรงเรียน และก่อนที่นักเรียนจะขึ้นชั้นเรียน ติดตั้งเครื่องพ่นแอลกอฮอล์เจลอัตโนมัติให้นักเรียนล้างมือก่อนเข้าห้องเรียน ทุกห้อง และตามจุดต่างๆ ของโรงเรียน ภายในห้องเรียนจัดการตั้งโต๊ะเรียน เว้นระยะห่าง 15-20 คนต่อห้องเรียน จากเดิมประมาณ 30 คน โรงอาหารจัดการนั่งรับประทานอาหารแบบเว้นระยะห่าง และมีฉากกั้นพลาสติก


น.ส.รัฐภรณ์ กล่าวว่า โรงเรียนวัดช่างทองมีนักเรียนทั้งหมด 400 คน เปิดสอนตั้งระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มาตรการของโรงเรียนในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ในการเปิดการเรียนการสอนปกติ ได้ทำความเข้าใจกับทางผู้ปกครอง และนักเรียน มีการซักซ้อมการปฎิบัติกับคณะครู โดยนักเรียน ต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า เมื่อมาถึงโรงเรียนจะต้องวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยสบู่ ในจุดที่จัดเตรียมเอาไว้ ก่อนเข้าห้องเรียนทุกห้อง จะต้องล้างมือด้วยแอลกอฮอล์แบบฉีดพ่นอัตโนมัติ เก้าอี้ให้มีระยะห่างจากกันราว 1-1.5 เมตร ส่วนของโรงอาหารจัดนั่งเว้นระยะห่าง พร้อมกับมีฉากกั้น


นางสมทรง กล่าวว่า ได้ให้ความสำคัญกับโรงเรียนที่กำลังจะเปิดการศึกษาในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 มีความเสี่ยงอย่างมากด้วยองค์ประกอบหลายอย่าง อบจ.จึงได้สนับสนุนโรงเรียนในสังกัดของ อบจ.พระนครศรีอยุธยา 2 โรงเรียนคือ โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา อ.บางไทร และโรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์) ในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มอบหน้ากาก ติดตั้งอ่างล้างมือ ติดตั้งเครื่องฉีดพ่นแอลกอฮอล์ล้างมือให้เด็กและครูก่อนเข้าเรียน การทำความสะอาดฉีดพ่นฆ่าเชื้อ โดยจะเพิ่มติดตั้งเครื่องสแกนวัดอุณหภูมิ แบบอินฟาเรด ซึ่งหากใช้เครื่องวัดอุณหภูมิจะไม่เพียงพอ

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ