โรงเรียนนำร่องสุรินทร์สร้างสุขปลอดเหล้า

รณรงค์แซนโฏนตาปลอดเหล้า

 

            เครือข่ายโรงเรียนนำร่องปลอดเหล้าจังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมขับเคลื่อนรณรงค์สร้างกระแสปลอดเหล้า เรียนรู้ อนุรักษ์ สืบสานประเพณี และหาแนวทางแก้ไขปัญหาชุมชน โดยมีกิจกรรมเกิดขึ้น 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเจริญราษฏร์วิทยา โรงเรียนบ้านสีโค โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน ประกอบไปด้วยกิจกรรม การสานสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนและผู้ใหญ่ กิจกรรมเรียนรู้การแซนโฎนตา ซึ่งประเพณีวัฒนธรรม ความเป็นมาที่คนสุรินทร์สืบทอดและปฏิบัติกันมายาว และการรณรงค์แซนโฎนตาปลอดเหล้าในชุมชนขึ้น รณรงค์ชวนพ่อแม่เลิกเหล้า

 

ภาพกิจกรรมโรงเรียนเจริญราษฏร์วิทยา

 

โรงเรียนนำร่องสุรินทร์สร้างสุขปลอดเหล้า

 

โรงเรียนนำร่องสุรินทร์สร้างสุขปลอดเหล้า

 

ภาพกิจกรรมโรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน

 

โรงเรียนนำร่องสุรินทร์สร้างสุขปลอดเหล้า

 

โรงเรียนนำร่องสุรินทร์สร้างสุขปลอดเหล้า

 

ภาพกิจกรรมโรงเรียนบ้านสีโค

 

โรงเรียนนำร่องสุรินทร์สร้างสุขปลอดเหล้า

 

โรงเรียนนำร่องสุรินทร์สร้างสุขปลอดเหล้า

 

            ภายหลังการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้มีการประชุมพูดคุยเพื่อหาแนวทางความร่วมมือระหว่างหมู่บ้าน ตำบล ภาครัฐ และประชาชน ในการแก้ปัญหาให้แก่เยาวชน ชุมชน ทั้งปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาเสพติด อบายมุขต่างๆ ร่วมกันอย่างจริงจัง

 

 

 

 

ที่มา : ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคอีสานตอนล่าง

 

 

update : 12-10-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน

 

 


 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code