โรงพยาบาลในพื้นที่น้ำท่วม ให้บริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา: กระทรวงสาธารณะสุข        


โรงพยาบาลในพื้นที่น้ำท่วม ให้บริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง thaihealth


แฟ้มภาพ


กระทรวงสาธารณสุข เผยโรงพยาบาลในพื้นที่น้ำท่วมพร้อมให้บริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง  โดยมีรพ.สต. 11 แห่งที่พระนครศรีอยุธยาและอ่างทอง ย้ายไปเปิดบริการนอกสถานที่ เร่งรัดฟื้นฟู พร้อมส่งยาและเวชภัณฑ์ช่วยน้ำท่วมสนับสนุนทุกพื้นที่แล้ว 1.6 แสนชุด 


                นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ได้รับรายงานสถานการณ์อุทกภัยยังคงมีน้ำท่วมขัง ใน 17 จังหวัด  ในภาคกลาง 10 จังหวัด   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 จังหวัด และภาคตะวันตก 1 จังหวัดในส่วนของสถานบริการในสังกัดกระทรวงฯ ได้รับผลกระทบทั้งหมด 75 แห่ง มีผลต่อการให้บริการเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลหรือ รพ.สต. 11 แห่ง ที่จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 6 แห่ง และจังหวัดสิงห์บุรี 5 แห่ง ต้องย้ายไปเปิดบริการในจุดอื่น ได้เร่งฟื้นฟูให้กลับมาเปิดให้บริการตามปกติ ยืนยันทุกแห่งพร้อมให้บริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง


                นายแพทย์เจษฎา กล่าวต่อว่า ได้กำชับให้ทุกจังหวัดที่มีน้ำท่วมจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงได้แก่ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์หรือหลังคลอด ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่อง ซึ่งขณะนี้มีหน่วยแพทย์ออกให้บริการประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม 102 ทีม มีผู้รับบริการสะสมรวมทั้งสิ้น 7,605 ราย  และออกเยี่ยมบ้าน 757 ราย โดยได้แจกยาและเวชภัณฑ์ให้ผู้ประสบภัยประกอบด้วย ยาชุดช่วยน้ำท่วม 148,500 ชุด ยาทาน้ำกัดเท้า 43,400 หลอด ยาตำราหลวง 4,000 ชุด ยาทากันยุง 1,000 ชิ้น และยาสามัญประจำบ้าน 7,500 ชุด


                ทั้งนี้ ได้กำชับให้ทุกพื้นที่เสี่ยงเตรียมความพร้อมทั้งการป้องกันสถานบริการให้ปลอดภัยจากน้ำท่วม และแผนการจัดบริการประชาชนทั้งในที่ตั้งและนอกสถานที่ ไม่ให้กระทบกับประชาชนที่มารับบริการ พร้อมให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำรวจกลุ่มเสี่ยงที่ต้องให้การดูแลต่อเนื่องไม่ให้ขาดยา      หากต้องการการสนับสนุนให้แจ้ง ส่วนกลางทันที  โดยได้สั่งการให้องค์การเภสัชกรรมผลิตและสำรองยาชุดช่วยน้ำท่วม ยาตำราหลวง พร้อมจัดส่งทันที


 

Shares:
QR Code :
QR Code