โรคไวรัสตับอักเสบบี คืออะไร…

ที่มา : แผ่นพับ BMA กรุงเทพมหานคร


แฟ้มภาพ

                    โรคไวรัสตับอักเสบบี คือ โรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดบี สามารถติดต่อทางเลือด น้ำเชื้อ และสารคัดหลั่งอย่างอื่น เช่น น้ำเหลือง โดยสามารถรับเชื้อได้โดยวิธีดังต่อไปนี้

สาเหตุการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี

1. การมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่มีเชื้อโดยไม่สวมถุงยางอนามัย

2. การใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน

3.การใช้เข็มสักผิวหนัง เจาะหู ฝังเข็ม ร่วมกัน

4. การติดเชื้อขณะคลอดจากแม่ที่มีเชื้อ (ถ้าแม่มีเชื้อลูกมีโอกาสได้รับเชื้อ 90%)

5.การถูกของมีคมตำขณะปฎิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์

6. การสัมผัสกับเลือด น้ำคัดหลั่ง โดยผ่านเข้าทางบาดแผล

***อย่างไรก็ดี เชื้อนี้จะไม่ติดต่อกันทางลมหายใจ อาหาร หรือน้ำดื่ม การให้นม และการจูบกัน (ถ้าปากไม่มีแผล)

การป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี

1. ทำความสะอาดรอยเลือดด้วยน้ำยาทำความสะอาดพื้นและสวมถุงมือป้องกันทุกครั้ง

2. อย่าใช้มีดโกน แปรงสีฟัน และเข็มฉีดยาร่วมกัน

3. ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์

Shares:
QR Code :
QR Code