โรคไตในผู้สูงอายุ

ที่มา : www.lowsaltthai.com


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


โรคไตในผู้สูงอายุ thaihealth


ปัจจัยเสี่ยงของโรคไตในผู้สูงอายุ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมนตามอายุ และการโตขึ้นของเยื่อ ต่อมลูกหมาก ที่ไม่ใช่มะเร็งการติดเชื้อทางปัสสาวะเพิ่มความรุนแรงของอาการ นอกจากนี้ โรคอ้วน โรคหัวใจ การตรวจพบระดับ PSA (Prostate-Specific Antigen โปรตีนที่สร้างจากเซลล์ในต่อมลูกหมาก) ที่สูง และการได้รับยากลุ่มเบต้า-รีเซปเตอร์บล็อกเกอร์เป็นปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงของโรค BPH (โรคต่อมลูกหมากโต Benign Prostatic Hyperplasia)


อาการผิดปกติทางปัสสาวะ


1. อยากปัสสาวะบ่อยครั้งต่อวัน


2. เริ่มต้นปัสสาวะช้า


3. ไม่สามารถควบคุมการปัสสาวะได้


4. ปัสสาวะปนเลือด


5. ปัสสาวะไม่ออกเฉียบพลัน


6. ปัสสาวะไม่สุด


การวินิจฉัยโรค


1. การตรวจสอบร่างกายและซักประวัติคนให้โดยละเอียด


2. ทำการทดสอบเพื่อวัดอัตราการไหลของปัสสาวะ


3. วัดปริมาณปัสสาวะที่เก็บอยู่ในกระเพาะปัสสาวะ


4. การตรวจเลือดด้วยสารตรวจวัดค่ามะเร็งต่อมลูกหมาก


การดูแลรักษา


1. หากมีอาการเพียงเล็กน้อยก็ไม่จำเป็นต้องรักษา


2. งดดื่มของเหลวหรือแอลกอฮอล์


3. การใช้ยา


4. รักษาด้วยความร้อน


5. รักษาด้วยการผ่าตัด

Shares:
QR Code :
QR Code