‘โรคแอนแทร็กซ์’ คืนไทยหลังหาย 10 ปี

ที่มา : สยามรัฐ


ได้รับรายงานจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลกว่า พบผู้ป่วยชายเข้ารักษาตัวที่ รพ.แม่สอด อ.แม่สอด จังหวัดตาก หลังรับประทานเนื้อแพะที่ตายแล้วจากประเทศเพื่อนบ้าน เบื้องต้นพบอาจป่วยโรคแอนแทร็กซ์ ได้ส่งตัวอย่างตรวจแล้วยังรอผลยืนยัน สำหรับในไทยไม่พบโรคนี้มากว่าสิบปี และได้กำชับนายแพทย์สาธารณสุข


'โรคแอนแทร็กซ์' คืนไทยหลังหาย 10 ปี thaihealth


นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด ก.สาธารณสุข กล่าวว่า จังหวัดทุกจังหวัดเข้มข้นมาตรการเฝ้าระวังโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนโดยบูรณาการทำงานร่วมกับกรมปศุสัตว์เน้นหนักพื้นที่ที่เคยพบโรคอย่างเข้มข้น


ทั้งนี้ ไม่นำสัตว์ที่ป่วยหรือตาย มาชำแหละจำหน่ายหรือรับประทาน หรือให้สัตว์อื่นกิน รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์-สาธารณสุข หากต้องสัมผัสสัตว์ ให้สวมถุงมือ-ถุงพลาสติก ล้างมือฟอกสบู่ทุกครั้งหลังสัมผัสซากสัตว์ หากเป็นไข้ ไอ ปวดเมื่อยหรือป่วยโดยเคยสัมผัส


สัตว์ตาย-อยู่ในพื้นที่สัตว์ป่วยตายหรือหลังกลับจากพื้นที่มีผู้ป่วยให้รีบไปพบแพทย์ภายใน 48 ชั่วโมง แจ้งประวัติสัมผัสโรค ประวัติการเดินทาง หากเจ็บป่วยหลังสัมผัสสัตว์ให้รีบพบแพทย์ทันที โรคนี้มียารักษา


สำหรับแอนแทร็กซ์ เป็นโรคติดต่ออันตรายร้ายแรงเกิดในสัตว์กินหญ้าแทบทุกชนิด แล้วติดต่อไปยังคนและสัตว์อื่น เช่น สุนัข แมวสุกร เข้าร่างกายได้สามทางคือ ผิวหนัง หายใจ และกิน อาการที่พบบ่อยคือ ตุ่มแดงตรงที่รับเชื้อ เปลี่ยนเป็นตุ่มน้ำใส กลายเป็นตุ่มหนองแล้วแตกเป็นแผลกลางบุ๋มมีสีดำ มีไข้ อาเจียน คล้ายอาหารเป็นพิษอุจจาระร่วงมักพบมีเลือดปน มีไข้ ปวดเมื่อยตัว จากนั้นจะหายใจขัดลำบาก หน้าเขียวคล้ำและเสียชีวิต

Shares:
QR Code :
QR Code