โรคเอ็นซีดี…เราสร้างเอง

ที่มา : มูลนิธิหมอชาวบ้าน


โรคเอ็นซีดี...เราสร้างเอง thaihealth


แฟ้มภาพ


โรค “NCDs” ย่อมาจาก “Non-communicable diseases” หมายถึงกลุ่มโรคไม่ติดต่อ เพราะไม่ได้เกิดจากเชื้อโรค เช่น โรคความดันโลหิตสูง เบาหวานไขมันในเลือดสูง โรคอ้วน ทั้งนี้ กลุ่มโรคไม่ติดต่อ (เอ็นซีดี) มีสาเหตุหลักๆ มาจาก 2 กรรม ได้แก่ พันธุกรรม และพฤติกรรม


1. พันธุกรรม เป็นความผิดปกติทางสารพันธุกรรมที่ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษไปยังลูกหลานเช่น คนที่มีพ่อหรือแม่เป็นโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง โรคภูมิแพ้ มะเร็งบางชนิดก็มีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคเหล่านี้มากกว่าคนที่ไม่มีพ่อแม่เป็นโรคเหล่านี้


2. พฤติกรรม ได้แก่ พฤติกรรม “4 อ.” 


2.1) อาหาร

– การบริโภคผิดๆ เช่น ชอบกินของที่หวาน มัน เค็ม เนื้อแดง ไม่ชอบกินปลา กินผัก ผลไม้ เมล็ดธัญพืช รวมทั้งถั่วต่างๆ

– การบริโภคมากเกินจนเป็นโรคอ้วน

– การบริโภคสารก่อมะเร็งในอาหาร

พฤติกรรมการบริโภคอาหารเหล่านี้เป็นต้นตอของโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง มะเร็งบางชนิด 


2.2) ออกกำลังกาย ขาดการออกกำลังกาย วันๆ เดินน้อย เคลื่อนไหวน้อยเอาแต่นั่งๆ นอนๆ ย่อมนำมาซึ่งภาวะน้ำหนักเกิน ลงพุง ความเครียด ซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญอันหนึ่งของกลุ่มของโรคไม่ติดต่อ


2.3) อารมณ์ มีจิตใจตึงเครียดทำงานหนัก นอนน้อยพักผ่อนไม่พอก็เป็นต้นเหตุของโรคไม่ติดต่อต่างๆ รวมทั้ง มะเร็งบางชนิดและชักนำให้มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม (เช่น การบริโภคเกิน สูบบุหรี่ ดื่มสุรา ติดยาเสพติด) การทะเลาะเบาะแว้ง อุบัติเหตุ (นอกจากนี้อารมณ์ด้านลบยังกดภูมิคุ้มกัน ทำให้เป็นโรคติดเชื้อง่าย เช่น ไข้หวัด คออักเสบ โรคเริม)


2.4) อันตราย (พิษภัย) ที่สำคัญ ได้แก่ การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคมะเร็ง หลายชนิดนอกจากนี้ยังเป็นเป็นปัจจัยเสริมให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองตีบตันร่วมกับโรคความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันในเลือดสูง ส่วนสุราเป็นต้นเหตุสำคัญของอุบัติเหตุ การทำร้ายกัน สมองเสื่อม โรคตับแข็งและมะเร็งตับ

Shares:
QR Code :
QR Code