โรคหัวใจสาเหตุเสียชีวิตอันดับ 1 ภาคใต้ตอนล่าง

ที่มา : www.naewna.com


โรคหัวใจสาเหตุเสียชีวิตอันดับ 1 ภาคใต้ตอนล่าง thaihealth


โรคหัวใจเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ใน 3 ของพื้นที่ในเขต 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง และเป็นโรคที่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง


พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนพ.โสภณ เมฆธนปลัดกระทรวงสาธารณสุขและคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลตรัง ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์ตติยภูมิโรคหัวใจ มีศักยภาพในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคหัวใจที่ซับซ้อนได้แก่ การฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ การทําบอลลูนเพื่อถ่างขยายหลอดเลือด การผ่าตัดหัวใจเพิ่มการเข้าถึงบริการและลดอัตราการตายให้บริการรักษาผู้ป่วยในเขตพื้นที่จังหวัดตรังรับและส่งต่อผู้ป่วยจากสตูล พัทลุง และใกล้เคียง โดยมีผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดเข้ารับบริการเฉลี่ยปีละเกือบ 4,000 ราย


โรคหัวใจเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ใน 3 ของพื้นที่ในเขต 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง เป็นโรคที่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง ผู้ป่วยต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องแบบครบวงจร ซึ่งผู้ป่วยโรคหัวใจจํานวนมากที่มีอาการซับซ้อนต้องรักษาด้วยวิธีผ่าตัด กระทรวงสาธารณสุขจึงได้พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลตรังให้เป็นศูนย์ตติยภูมิโรคหัวใจตั้งแต่ปี2552 เริ่มผ่าตัดหัวใจแบบเปิดเมื่อเดือนเมษายน 2557 ผลการดำเนินงานถึงสิงหาคม 2559 ให้บริการ เช่น ทำทางเบี่ยงเส้นเลือดหัวใจ เปลี่ยนลิ้นหัวใจ และผ่าตัดหัวใจพิการแต่กำเนิด รวม 255 ราย                


นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาให้โรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดตรังสามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดได้และเป็นเครือข่ายวาร์ฟาริน อย่างไรก็ตามเพื่อลดอัตราตายของผู้ป่วยหลอดเลือดหัวใจอุดตันให้ได้มากที่สุด ตั้งเป้าลดลงเหลือไม่เกินร้อยละ 10 ทั้งนี้โรงพยาบาลตรัง มีขนาด 551 เตียงดูแลประชากรรวม 1,783,530 คน เป็นสถานศึกษาร่วมผลิต และรับผิดชอบฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


 

Shares:
QR Code :
QR Code