โรคยอดฮิตบนดอยสูง

 

โรคที่มักพบมากในผู้ป่วยที่อาศัยอยู่บนดอยสูง ได้แก่ ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ โรคปอดบวม โรคหัด โรคหัดเยอรมัน โรคสุกใส อุจจาระร่วงในเด็ก และโรคผิวหนังที่เกิดจากสภาพอากาศแห้ง เพื่อรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง จึงได้มีการแนะนำให้รับประทานอาหารประเภทแป้งและไขมัน ซึ่งจะช่วยสร้างความอบอุ่นแก่ร่างกายได้

นายแพทย์สมดี รัตนาวิบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดเผยถึงการออกตรวจสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลที่อยู่บนดอยสูง ว่า เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ จำนวนประมาณ 30 คน ออกหน่วยแพทย์พระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 87 อำเภอแม่ฟ้าหลวงตำบลเทิดไทย และ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดหนองบัวพิทยา ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เพื่อตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่ห่างไกลบนดอยสูงที่ยากแก่การเข้าถึงของการบริการทางด้านสาธารณสุข

โดยทีมแพทย์ได้ดำเนินการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและให้บริการด้านการรักษาแก่ผู้ป่วยที่มีอาการเกี่ยวกับสุขภาพต่างๆ อาทิ ตรวจรักษาด้านอายุรกรรม โรคทางกระดูกและข้อ และทันตกรรม เป็นต้น รวมถึงให้คำปรึกษาด้านการดูแลรักษาสุขภาพ การรับประทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ และการวางแผนครอบครัว ซึ่งมีนักเรียนและประชาชนเข้ารับการตรวจรักษาประมาณ 417 คน

ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ กล่าวต่อไป ว่าโรคที่มักพบมากในผู้ป่วยที่อาศัยอยู่บนดอยสูง ได้แก่ ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ โรคปอดบวม โรคหัด โรคหัดเยอรมัน โรคสุกใส อุจจาระร่วงในเด็ก และโรคผิวหนังที่เกิดจากสภาพอากาศแห้ง เพื่อรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง จึงได้มีการแนะนำให้รับประทานอาหารประเภทแป้งและไขมัน เช่น ข้าว ก๋วยเตี๋ยว เนื้อสัตว์ติดมัน ซึ่งจะช่วยสร้างความอบอุ่นแก่ร่างกายได้ และที่สำคัญควรดื่มน้ำสะอาดในปริมาณที่เพียงพอ อย่างน้อยดื่มให้ได้วันละ 6-8 แก้ว โดยทางศูนย์ฯ คาดว่า จากการออกตรวจและแนะนำให้ประชาชนบนดอยในครั้งนี้จะทำให้ สุขภาพและการดูแลรักษาเพื่อช่วยเหลือตัวเองดีขึ้น

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ