“โรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส” เหตุเด็กเล็กเสียชีวิตกว่าปีละ 2ล.

ระบุการฉีดวัคซีนป้องกัน อยู่ในแผนสาธารณสุขแห่งชาติ

 

 “โรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส” เหตุเด็กเล็กเสียชีวิตกว่าปีละ 2ล.

          สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย และสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย นำแพทย์โรคติดเชื้อกว่า 200 คนจากทั่วประเทศร่วมผนึกกำลังประชุมสัมมนาระดับชาติ เรื่องโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสครั้งแรกในประเทศไทย

 

          เผยโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสเป็นปัญหาสุขภาพระดับโลกที่ทุกประเทศให้ความสำคัญ สาเหตุการตายอันดับหนึ่งของเด็กเล็กทั่วโลกกว่าปีละ 2 ล้านคน

 

          รศ. (พิเศษ) นพ.ทวี กล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุมสัมมนาครั้งนี้ นับเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการรวบรวมปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับเชื้อนิวโมคอคคัสที่มีอยู่กระจัดกระจายในประเทศไทย เพื่อนำมาพิจารณาหาแนวทางที่คุ้มค่า และเหมาะสมในการป้องกันและรักษาด้วยวัคซีนต่อไป

 

          ตลอดจนเพื่อใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นหลักฐานในการอ้างอิงในระดับชาติ และนานาชาติต่อไป สำหรับประเทศไทยพบว่าเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี ติดเชื้อนิวโมคอคคัสประมาณ 21 คน ต่อเด็กแสนประชากร

 

          ศ.พญ.อุษา ทิสยากร กรรมการบริหารสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งโลก และเลขาธิการสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งเอเชีย กล่าวว่า เชื้อนิวโมคอคคัสเป็นเชื้อโรคที่มีมานานแล้ว ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการติดเชื้อกลุ่มโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส (ไอพีดี)

 

          ประกอบด้วยโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ โรคติดเชื้อในกระแสเลือด ไซนัสอักเสบ หูน้ำหนวก รวมทั้งเป็นสาเหตุสำคัญของปอดบวมรุนแรงในเด็ก

 

          โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กที่มีความเสี่ยงสูง เช่น เด็กที่เป็นโรคเอดส์ โรคธาลัสซีเมีย ไม่มีม้ามมาตั้งแต่กำเนิด รวมทั้งผู้สูงอายุด้วย ซึ่งอาจก่อให้เกิดความพิการด้านร่างกาย หรืออาจรุนแรงจนเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะในทารก และเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า 2 ขวบ นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงค่ารักษาพยาบาลจำนวนมากมายมหาศาลในแต่ละปี ตลอดจนความรู้สึกของผู้ป่วย และญาติ

 

          องค์กรอนามัยโลก (who) แนะนำให้ฉีดวัคซีนไอพีดีให้แก่เด็กเล็กทุกคน หากในประเทศนั้นๆ ที่มีอัตราการตายของประชากรสูง หรือหากอัตราการตายไม่สูง แต่มีโอกาสที่เด็กมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสสูง สำหรับในประเทศไทยกรุงเทพมหานครได้เริ่มโครงการฉีดให้เด็กที่เกิดในเขตกรุงเทพ มหานครในวันที่ 5 ธ.ค. 2550 และกำลังเริ่มโครงการที่จะฉีดวัคซีนไอพีดีให้กับเด็กที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อไปศ.พญ.อุษา กล่าว

 

          ศ.นพ.อมร ลีลารัศมี นายกสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การฉีดวัคซีนไอพีดีให้กับเด็ก นอกจากจะป้องกันการติดเชื้อนิวโมคอคคัสในเด็กเล็กแล้ว ยังลดการแพร่กระจายเชื้อจากเด็กไปสู่ผู้ใหญ่อีกด้วย หรือเรียกว่า herd community

 

          ซึ่งจากงานวิจัยในอเมริกาชี้ว่า เมื่อฉีดวัคซีนไอพีดีในเด็ก ทำให้อุบัติการณ์การติดเชื้อในเด็กลดลงแล้ว ยังพบว่าอุบัติการณ์การติดเชื้อในผู้ใหญ่ก็ลงลงอย่างชัดเจนด้วย โดยเฉพาะในบ้านที่มีผู้สูงอายุ กับเด็กอยู่ร่วมกัน

 

          ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกระบุว่า เชื้อนิวโมคอคคัสนับเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ขวบทั่วโลกกว่า 2 ล้านคนต่อปี ดังนั้น who จึงได้ออกแถลงการณ์เมื่อเดือนเมษายน 2550 ที่ผ่านมา

 

          โดยได้ประกาศจุดยืนในการให้ความสำคัญต่อการป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งหมายรวมถึงโรคปอดบวม และปอดอักเสบรุนแรง โดย who ได้ขอความร่วมมือให้แต่ละประเทศพิจารณาอนุมัติบรรจุวัคซีนดังกล่าวให้เป็นวัคซีนพื้นฐานสำหรับเด็กเล็ก

 

          ซึ่งปัจจุบันมีการฉีดวัคซีนไอพีดีให้เด็กเล็กใน 92 ประเทศทั่วโลก (ตั้งแต่มกราคม 2550) และใน 37 ประเทศ ได้ระบุให้การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส อยู่ในแผนสาธารณสุขแห่งชาติ

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย

 

 

update 09-12-51

Shares:
QR Code :
QR Code