“โรคกระดูกพรุน”ไม่ควรนวด

ที่มา : เว็บไซต์ ASTV ผู้จัดการออนไลน์


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


 “โรคกระดูกพรุน”ไม่ควรนวด thaihealth


แฟ้มภาพ


“กรมแพทย์แผนไทย” เผยนวดคนปกติแล้วกระดูกหักเกิดได้น้อย ไม่ถึง 1% ย้ำทุกการนวดต้องซักถามประวัติ ห้ามนวดคนมีภาวะกระดูกพรุน


นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า การนวดแล้วกระดูกหักเกิดขึ้นได้น้อยมากไม่ถึงร้อยละ 1 ทั้งนี้ ก่อนรับบริการต้องมีการศึกษาข้อมูลก่อนรับบริการ โดยการนวดแผนไทยในบ้านเราแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบได้แก่ 1.การนวดเพื่อรักษา ต้องทำในสถานบริการ ผู้ให้บริการนวด ต้องได้รับใบประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย กระทำในสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองอย่างชัดเจน และ 2.การนวดเพื่อผ่อนคลาย คลายเส้น ผู้ให้บริการไม่จำเป็นต้องเป็นแพทย์แผนไทย แต่ต้องผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตร


อย่างไรก็ตาม ทุกการนวดนั้น ก่อนนวดจะต้องมีการซักประวัติผู้มารับบริการ โดยโรคที่ห้ามนวดอย่างเด็ดขาด ได้แก่ ความดันสูง ไข้ขึ้นสูง เพราะเสี่ยงกับภาวะหลอดเลือด รวมถึงผู้ที่มีภาวะกระดูกพรุน หรือโรคเกี่ยวกับกระดูก มะเร็งกระดูก แม้ว่าตามปกติน้ำหนักที่ใช้ในการนวดจะไม่รุนแรง แต่หากผู้ป่วยมีภาวะโรคเรื้อรังรุนแรงก็เสี่ยงทีจะได้รับบาดเจ็บได้ง่าย

Shares:
QR Code :
QR Code