”โมเดลฝากครรภ์” ลดพบแพทย์-เช็กเบาหวาน-กินอาหารให้ครบ 5 หมู่

 

โมเดลฝากครรภ์ เป็นทางเลือกใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของหญิงตั้งครรภ์ เวลามานัดพบแพทย์ให้น้อยลง

รศ.นพ.พัญญู พันธ์บูรณะ หัวหน้าสาขาหน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิด (division of maternal fetal medicine unit) ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ร.พ.รามาธิบดี กล่าวว่า การฝากครรภ์เป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์ ตัวอ่อนจะพัฒนาอวัยวะต่างๆ ที่สำคัญ การฝากครรภ์จึงหมายถึงการฝากชีวิตแม่และเด็ก จุดประสงค์เพื่อให้คลอดปลอดภัย ลดภาวะแทรกซ้อนให้น้อยที่สุดทั้งแม่และลูก

ซึ่งปัจจุบัน การฝากครรภ์ทั่วไป หญิงตั้งครรภ์จะต้องเดินทางมาพบแพทย์ตามกำหนดนัด ประมาณ 10 ครั้ง ซึ่งปัจจุบันร.พ.รามาธิบดี มีโปรแกรมในการฝากครรภ์ที่ลดการพบแพทย์น้อยลง โดยการคัดกรองตามภาวะเสี่ยงของแม่ และจะแบ่งการฝากครรภ์เป็น 3 ไตรมาส

รศ.นพ.พัญญูกล่าวว่า การฝากครรภ์ดังกล่าว เป็นโมเดลของ ร.พ.รามาฯ โดยจะเริ่มตั้งแต่การแยกความเสี่ยงของหญิงตั้งครรภ์เพื่อแยกคลินิกและโปรแกรมการพบแพทย์ เพราะหญิงตั้งครรภ์มีความเสี่ยงแตกต่างกัน วิธีนี้จะทำให้หญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงต่ำมาพบแพทย์น้อยลง เหลือ 4-5 ครั้ง สอดคล้องกับหลักการ องค์การอนามัยโลก ที่แนะนำให้ลดการพบแพทย์ลงให้เหมาะสม ทั้งนี้ ความแตกต่างของการตรวจคัดกรอง รามานิวโมเดลนี้ จะตรวจ คัดกรองโรคเบาหวานในหญิงตั้งครรภ์ทุกราย เนื่องจากพบว่า อุบัติการณ์การเกิดโรคเบาหวานในหญิงตั้งครรภ์ในประเทศแถบเอเชียเกิดขึ้นได้มากกว่า และจากสถิติพบว่า ร้อยละ 30 ของหญิงที่ได้รับการคัดกรอง พบโรคเบาหวานในภาวะตั้งครรภ์ ทั้งที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงด้วย 

รศ.นพ.พัญญูกล่าวว่า ทั้งนี้นอกจากการตรวจร่างกายของทั้งแม่และเด็ก เพื่อหาโรคแทรกซ้อน ความพิการต่างๆ ตามช่วงระยะเวลา สิ่งที่สำคัญ คือ การให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโภชนาการสำหรับหญิงตั้งครรภ์ จากการวิจัยของรามาฯ พบว่า หญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับอาหารไม่ครบ 5 หมู่ขณะตั้งครรภ์ และให้นมลูกเอง จะทำให้ประสิทธิภาพของนมแม่ลดลงเด็กจะมีไอคิวต่ำกว่าเด็กที่ได้รับนมผง

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด

Shares:
QR Code :
QR Code