‘โฟลิก’วิตามินป้องกันเด็กเกิดมาพิการ

ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ


\'โฟลิก\'วิตามินป้องกันเด็กเกิดมาพิการ thaihealth


แฟ้มภาพ


          เห็นข้อมูลนี้แล้วก็อยากจะตกใจไม่น่าเชื่อในแต่ละปีประเทศไทยมีสถิติเด็กเกิดใหม่เฉลี่ยปีละ700,000 คน ในจำนวนนี้เกิดมาพิการประมาณ 30,000 คน ซ้ำมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนขึ้นทุกๆ ปีด้วยความรักและห่วงใยจึงกิจกรรม "ชวนคู่รัก…กินวิตามินโฟลิกก่อนท้องป้องกันลูกพิการ"จัดขึ้นโดยความร่วมมือของสำนักงาน กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานครโดยนายทะเบียนผู้รับจดทะเบียนสมรสต้องเป็นผู้แนะนำคู่รักให้รู้จักการป้องกันความพิการ แต่กำเนิดด้วยการกินวิตามินโฟลิก ซึ่งเริ่มต้นคิกออฟ ที่สำนักงานเขตบางรัก ในวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมา


\'โฟลิก\'วิตามินป้องกันเด็กเกิดมาพิการ thaihealth


          ศ.เกียรติคุณ พญ.พรสวรรค์ วสันต์หัวหน้าโครงการระดับชาติ พัฒนาต้นแบบจังหวัดและอำเภอ เพื่อป้องกันและดูแลรักษาความพิการแต่กำเนิดในประเทศไทย สสส. และนายกสมาคมเพื่อเด็กพิการแต่กำเนิด(ประเทศไทย) อธิบายว่าโฟลิกเป็นวิตามินบี 9 ที่ช่วยสร้างและแบ่งเซลล์ในตัวอ่อนให้สมบูรณ์ภายใน 28 วันแรกหลังปฏิสนธิ จึงแนะนำสำหรับหญิงวัยเจริญพันธุ์ โดยเฉพาะคนที่กำลังจะแต่งงานให้กินวิตามินโฟลิก ซึ่งควร กิน 1 เม็ดทุกวันในช่วง 3 เดือนก่อนตั้งครรภ์ และหลัง 3 เดือนระหว่าง ตั้งครรภ์อย่างต่อเนื่องทั้งนี้ วิตามินโฟลิกยังพบได้ในไข่แดง ตับ ผักใบเขียวเข้ม แครอต แคนตาลูป ฟักทอง ถั่ว เป็นต้น แต่ต้องกินในปริมาณที่เพียงพอ


          ศ.เกียรติคุณ พญ.พรสวรรค์ กล่าวอีกว่า นอกจากการทำความรู้เรื่องการป้องกันความพิการแต่กำเนิดแล้ว โครงการยังเน้นเรื่องจดทะเบียนความพิการแต่กำเนิด โดยการสนับสนุนจาก สสส. ใน 24 จังหวัดนำร่อง และ 11 อำเภอต้นแบบ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลเด็กพิการแต่กำเนิด และในปีนี้ยังร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร เพิ่มจังหวัดนำร่องเป็น 25 จังหวัด และ 25 อำเภอต้นแบบ โดยถือว่าตอนนี้มีโครงการนำร่องไปแล้ว 1 ใน 3 ของประเทศ


          "เราคาดหวังว่าจะสามารถลดความพิการแต่กำเนิดได้อย่างชัดเจนภายในระยะเวลา 3-5 ปีข้างหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีข้อมูลพบว่าโรคหลอดประสาทไม่ปิด ซึ่งเป็นความพิการที่รุนแรงมากที่สุด สามารถลดลงได้ถึง 50% หากหญิงวัยเจริญพันธุ์ได้รับวิตามินโฟลิกก่อนการตั้งครรภ์ ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลก (WHO) ยังได้มีการเสนอแนวทางลดความเสี่ยงความพิการแต่กำเนิด ซึ่งมีนโยบายเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องด้วยการปรับนิสัยการรับประทาน อาหารที่มีโฟเลต หรือวิตามินโฟลิกโดยมีหลายประเทศทั่วโลกได้กำหนดนโยบายและกฎหมายให้ใส่วิตามินโฟลิกเข้าไปในอาหารอีกด้วย" ศ.เกียรติคุณ พญ.พรสวรรค์ กล่าว


\'โฟลิก\'วิตามินป้องกันเด็กเกิดมาพิการ thaihealth


นางเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สสส. กล่าวว่า สสส. สนับสนุนการป้องกัน ความพิการแต่กำเนิด โดยร่วมกันทำหน้าที่ในการออกแบบการดูแลเด็กตั้งแต่อยู่ในท้องจนคลอด เป็นการป้องกันโรคที่เกิดจากเด็กพิการไม่ว่าจะเป็น ปากแหว่งเพดานโหว่ โรคหัวใจพิการแต่กำเนิดความพิการแขนขา โรคหลอด ประสาทไม่ปิด กลุ่มอาการดาวน์ ซึ่งผลที่ออกมาพบว่าวิตามินโฟลิกสามารถช่วยลดความเสี่ยงความพิการแต่กำเนิดได้ถึง 30-50% โดยเป็นการป้องกันที่สามารถทำได้ง่ายทุกคนสามารถเข้าไปรับยานี้ได้ที่โรงพยาบาลตามหลักประกันสังคมหรือสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป เพื่อให้ลูกน้อยที่เกิดมาเป็นเด็กที่สมบูรณ์แข็งแรง และสุขภาพดี


          สำหรับคู่สามี-ภรรยาที่มาจดทะเบียนสมรส นายอนุชาแสงหลง และ นางสาววิชุตา มืดแคน เล่าว่าพอทราบมาเบื้องต้นว่า การกินวิตามินโฟลิกก่อนการตั้งครรภ์จะช่วยป้องกันลูกน้อยไม่ให้พิการแต่กำเนิดได้ และการมางานจดทะเบียนสมรส ในวันนี้ทำให้ได้รับความรู้อย่างละเอียดเพิ่มขึ้น


          "การที่ สสส. และทุกหน่วยงาน ได้เข้ามาขับเคลื่อนในเรื่องนี้ จะทำให้ผู้หญิงหลายคนมีความตระหนักถึงความสำคัญของการกินวิตามินโฟลิกมากขึ้นอีกทั้งได้รู้ว่าการกินวิตามินโฟลิกไม่ได้มีผลเสียต่อร่างกายไม่มีการสะสมราคาไม่แพงหาซื้อกินได้ง่าย ถือเป็นการลงทุนและการป้องกันที่คุ้มค่าสำหรับผู้หญิงทุกคน ที่เตรียมความพร้อมในการตั้งครรภ์ โครงการนี้มีประโยชน์มากสำหรับผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ไม่จำเป็นเฉพาะในผู้หญิงที่จะเตรียมตัวตั้งครรภ์เท่านั้นเพราะวิตามินโฟลิกมีประโยชน์ต่อร่างกายในด้านอื่นๆ อีกมากมาย" นางสาววิชุตากล่าว


\'โฟลิก\'วิตามินป้องกันเด็กเกิดมาพิการ thaihealth


          อีกคู่หนึ่ง นายธเนศ อิสสริยะ และ นางสาวเกศริน วงค์ชื่น เล่าว่าตนเองกำลังเตรียมตัวตั้งครรภ์ จึงได้ศึกษาเรื่องการกินวิตามินโฟลิกจากเพื่อนที่เป็นพยาบาล ทำให้ทราบถึงประโยชน์จากการกินวิตามินโฟลิกว่าสามารถช่วยป้องกันลูกน้อยที่จะเกิดมามีความพิการได้มากถึง 50% เพียงแค่กินก่อนตั้งครรภ์ 3 เดือนต่อเนื่อง จนถึง 3 เดือนแรกระหว่างตั้งครรภ์ เป็นเรื่องน่ายินดีที่ สสส. เข้ามาทำงานในด้านนี้ และเห็นถึงความสำคัญของการป้องกันก่อนที่จะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามยังมีอีกหลายคนในประเทศไทยยังไม่ทราบถึงคุณค่าวิตามินชนิดนี้ จึงอยากให้มีการเผยแพร่ให้มากขึ้นและทั่วถึงทุกคนเพราะผู้ที่จะได้รับประโยชน์ก็คือประชาชนนั่นเอง


มีข้อมูลอีกว่ากินวิตามินโฟลิกไม่ใช่แค่ป้องกันการพิการแต่กำเนิดได้เท่านั้น แต่ยังช่วยให้ป้องกันภาวะซีดหรือโลหิตจางป้องกันโรค NCDs และโรคอัลไซเมอร์อีกด้วย คู่สมรสที่พร้อมจะมีลูกต้องใส่ใจเรื่องนี้กันอย่างจริงจังแล้ว

Shares:
QR Code :
QR Code