‘โป่งเทวี’ งดเหล้างานบุญ-เข้าพรรษาเลิกดื่ม

ที่มา : แฟนเพจ Home 6 บ้านฉันน่าอยู่


ภาพประกอบจากแฟนเพจ Home 6 บ้านฉันน่าอยู่


'โป่งเทวี' งดเหล้างานบุญ-เข้าพรรษาเลิกดื่ม thaihealth


“โป่งเทวี” เลิกเมาโชว์นักท่องเที่ยว งดเหล้างานบุญ-เข้าพรรษาเลิกดื่ม


ช่วงเข้าพรรษาของทุกๆ ปี จะมีการเชิญชวนคนไทยให้ละลดเลิกแอลกอฮอล์ แต่สำหรับบางชุมชนแล้ว ได้ตระหนักถึงผลลัพธ์อันไม่พึงประสงค์ของการดื่มแอลกอฮอล์ จึงทำการรณรงค์ภายในชุมชนเอง ดังเช่นที่ หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงชุมชนและวัฒนธรรมอย่าง บ้านโป่งเทวี หมู่ 2 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ที่ช่วยกันงดเหล้าในงานบุญงานศพภายในหมู่บ้าน และกำลังจะเลิกดื่มในช่วงเข้าพรรษานี้


ก่อนหน้านั้น เกือบทุกครั้งที่มีงานในหมู่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นงานบุญ งานประเพณี หรืองานศพ สิ่งที่ตามมาคือเสียงเอะอะจากการทะเลาะวิวาท พูดคุยกันไม่รู้เรื่อง บางครั้งถึงขั้นลงไม้ลงมือ เพราะความมึนเมาจากการดื่มแอลกอฮอล์ และหนักกว่านั้น คือ เกิดอุบัติเหตุจากพฤติกรรมเมาแล้วขับอย่างคึกคะนองทั้งภายในชุมชน และขับออกไปนอกพื้นที่ ผลที่ตามมามีทั้งบาดเจ็บเล็กน้อย พิการ รวมไปถึงเสียชีวิต ซึ่งนับเป็นวังวนที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า และสร้างความสูญเสียอย่างนับไม่ถ้วน


ประกอบกับทางอำเภอ และหน่วยงานราชการ เน้นย้ำให้ทุกชุมชนในพื้นที่เมาไม่ขับ จึงปรึกษาแกนนำในหมู่บ้าน และด้วยความที่หมู่ 2 กับหมู่ 5 เดิมเคยเป็นหมู่บ้านเดียวกัน ปัจจุบันแม้จะแยกหมู่บ้านออกไป แต่ยังคงความเป็นเครือญาติ ใช้วัด โรงเรียน สุสาน รวมถึงการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เมื่อมีปัญหาก็จะร่วมมือร่วมใจหาทางออก ดังนั้นเมื่อหมู่ 2 เริ่มขับเคลื่อนทำโครงการลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานบุญงานประเพณี โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทางหมู่ 5 ก็ร่วมทำกิจกรรมแบบปริยาย


การลดแอลกอฮอล์ เท่ากับการลดทุกอย่าง ไม่ว่าจะลดการทะเลาะวิวาท ลดความเสี่ยงด้านสุขภาพ ลดอุบัติเหตุ โดยตั้งกลุ่มเป้าหมายไว้ 180 คน พร้อมทั้งคาดหวังว่าในจำนวนนี้จะสามารถเลิกเหล้าอย่างเด็ดขาดได้ถึง 100 คน เพราะพฤติกรรมของนักดื่มส่วนใหญ่ไม่ได้ติดเหล้า แค่ติดสังคม


ขณะเดียวกันแกนนำชุมชนยังได้เตรียมขับเคลื่อนโครงการใหม่ “ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานบุญและกิจกรรมทางการเกษตร” เพื่อต่อยอดให้ครอบคลุมกลุ่มเกษตรกร ที่ชาวบ้านกว่า 90% ยึดถือเป็นอาชีพหลักจะได้กลายเป็นหมู่บ้านปลอดเหล้าอย่างแท้จริง

Shares:
QR Code :
QR Code