โปรด … ป้องกันนักดื่มหน้าใหม่

นักวิชาการ เผยผลวิจัย พ่อแม่ตัวการยัดเยียดน้ำเมาให้เด็ก เพียงชั้นประถมกลายเป็นนักดื่มเต็มตัว ชี้สงกรานต์-งานบุญ เด็กดื่มมากสุด พบร้านเหล้าเกลื่อนหน้าโรงเรียน วางขายคู่นม-น้ำผลไม้ อึ้ง 91% ขายให้เด็กไม่สนกฎหมาย วอนวันเด็กปีนี้ ทุกฝ่ายตระหนักใช้กฎหมาย-ป้องกันนักดื่มหน้าใหม่

ดร.ศรีรัช ลอยสมุทร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในฐานะนักวิชาการเครือข่ายเฝ้าระวังเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เปิดเผยถึงผลวิจัย “สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในครอบครัวไทย กลุ่มชานเมือง” โดยสำรวจล่าสุด ปี 2555 ในกลุ่มเด็กระดับชั้นประถมศึกษาปีที 2-6 จำนวน 2,075 ตัวอย่าง จาก 7 โรงเรียน แบ่งเป็นเพศชาย 52% เพศหญิง 48% พบว่า เด็ก 55% เริ่มหัดดื่ม และรู้จักเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นครั้งแรกตอนอายุ 7 ปี หรือ ป.2 นอกจากนี้ เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี จะรู้จักผลิตภัณฑ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากถึง 12 ชนิด 15 ยี่ห้อ และรู้ราคา 7 ยี่ห้อ

ดร.ศรีรัช กล่าวว่า เมื่อเจาะลึกลงไปถึงครอบครัว พบบุคคลที่มีอิทธิพลหรือหยิบยื่นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเด็กมากที่สุด คือ พ่อแม่ โดยในครอบครัว พบว่า 87% พ่อเป็นนักดื่มอยู่แล้ว และ 36% แม่เป็นนักดื่ม จึงทำให้เด็กเกินครึ่งหรือ 55% ต้องกลายเป็นนักดื่ม หรือทดลองดื่มตามไปด้วย และในจำนวนนี้ กว่า 27% จะกลายเป็นนักดื่มอย่างเต็มตัวเมื่ออยู่ชั้น ป.6 หรือเมื่ออายุ 10 ปีขึ้นไป และจะมีทัศนคติที่ดีต่อการดื่ม

เมื่อสำรวจพฤติกรรมของการจัดงานบุญประเพณี ส่วนใหญ่นิยมจัดที่บ้าน เช่น งานศพ งานบวช โดยมีสุราเป็นเครื่องดื่มหลัก ที่น่าห่วงคือ เด็กที่ไปร่วมงานกับพ่อแม่จะได้ดื่มสุราในงานเหล่านี้ด้วย ขณะเดียวกัน ยังพบข้อมูลใหม่ที่ต่างจากการทำวิจัยในปี 2552 คือ เด็ก 35% ที่ไปลานเบียร์ใกล้บ้านกับพ่อแม่ สามารถเข้าได้ ไม่มีการห้ามเด็กต่ำกว่า 18 ปี และเด็กยังดื่มเบียร์ที่พ่อแม่ซื้อ อย่างไรก็ตาม หากเปรียบเทียบเทศกาลที่เด็กดื่มสุรามากที่สุด พบว่า อันดับ 1 สงกรานต์ 2.งานบุญประเพณี อาทิ งานบวช งานศพ เพราะประเพณีเหล่านี้ยังนิยมเลี้ยงสุรา ส่วนวาระที่เด็กได้ดื่มสุรามากที่สุด คือ วันเกิดของเด็กเอง เนื่องจากพ่อแม่อนุญาตให้เด็กดื่มได้ และเครื่องดื่มที่นิยมมากที่สุด คือ ไวน์คูลเลอร์

นักวิชาการ กล่าวด้วยว่า อีกเรื่องที่น่าเป็นห่วง คือ ร้านขายของชำหน้าโรงเรียน เกือบทุกร้านมีการขายเหล้าเบียร์ร่วมด้วย โดยแช่คู่กับนม น้ำผลไม้ ห่างจากโรงเรียนไม่ถึง 10 เมตร นอกจากนี้ ยังพบว่า คนขาย 91% ยอมขายเหล้าเบียร์ ให้เด็กทันทีโดยที่ไม่สอบถามอายุ หรือยกเว้นการขาย ทั้งที่รู้ว่าผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตาม อยากฝากไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ขอให้ทำงานอย่างเข้มแข็งเอาผิดผู้ที่ละเมิดกฎหมาย และลงพื้นที่ตรวจใบอนุญาตขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามร้านค้าในชุมชน หรือหน้าโรงเรียน เพราะเชื่อว่ามีจำนวนมากที่ไม่มีใบอนุญาตขายสุรา

“ในวันเด็กปีนี้ จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย ตลอดจนครอบครัว ชุมชน เห็นความสำคัญของการป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ อย่างจริงจัง ตำรวจต้องบังคับใช้กฎหมายอย่ามองเป็นเรื่องเล็กน้อย ครอบครัวชุมชนต้องช่วยกันเฝ้าระวัง และหากิจกรรมสร้างสรรค์มาหนุนเสริม สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ในส่วนของผู้ผลิตผู้ขายควรเคารพกฎหมาย และหยุดมองเด็กและเยาวชนเป็นลูกค้า เพราะถือเป็นเรื่องที่อันตราย อีกทั้งสังคมไทยยังไม่เชื่อว่าเด็กประถมจะดื่มสุราแทนที่จะดื่มนม แต่ตามข้อเท็จจริงเด็กเริ่มดื่มตั้งแต่ 7 ขวบ โดยที่พ่อเป็นคนแรกที่หยิบยื่นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับลูก ซึ่งหลายฝ่ายควรให้ความสำคัญออกมาปกป้องเด็ก และฝากไปยังกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เข้ามาทำการตลาดเพื่อสังคม หรือแนวองค์กรเกื้อกูลสังคม (csr) ควรมีจริยธรรมทางการค้า ไม่ข้ามเส้นรุกเข้าหาเด็กและเยาวชน เพราะจะทำให้เกิดการรับรู้ จดจำซึมซับชื่อสินค้าตั้งแต่ยังเล็กและเป็นการสร้างความจงรักภักดีให้เด็ก” ดร.ศรีรัช กล่าว

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ astv ผู้จัดการ

Shares:
QR Code :
QR Code