โซนการอ่าน ลานเดอะซันปันสุข @เพชรบุรีดีจัง

ที่มา : แฟนเพจวัฒนธรรมการอ่าน Happyreading


ภาพประกอบจากแฟนเพจวัฒนธรรมการอ่าน Happyreading


โซนการอ่าน ลานเดอะซันปันสุข @เพชรบุรีดีจัง thaihealth


จัดโซนการอ่านในงาน "เพชรบุรีดีจัง ยังเป็นๆ" ส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน


จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพรชบุรี เทศบาลเมืองเพชรบุรี สถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรี สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี เครือข่ายพื้นที่นี้ดีจัง จากทั่วประเทศ เครือข่ายเยาวชน “เพชรบุรีดีจัง” สโมสรพื้นที่นี้ ดีจัง สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน สสย. แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. จัดงาน มหกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ เพชรบุรี ดีจัง ยังเป็นๆ เพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้กลุ่มเด็ก เยาวชน ประชาชน ชุมชนในพื้นที่และทุกภาคส่วน ได้เรียนรู้ เกิดพลังในการพัฒนาสื่อศิลปะของจังหวัดเพชรบุรี และยังยกระดับการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เชิงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมเชื่อมโยงทั่วทุกจังหวัดอีกด้วย โดย นายกฤษฎา แก้วสองเมือง ปลัดจังหวัดเพชรบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด


และแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี , โรงเรียนอรุณประดิษฐ , มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี และเครือข่าย จัดกิจกรรมโซนการอ่าน ลานเดอะซันปันสุข ที่มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน อาทิ นิทรรศการปิดเทอมสร้างสรรค์ชวนกันอ่านสร้างสุข เปิดบ้านแผนงานการอ่านฯ นิทรรศการ สสส. ห้องสมุดเคลื่อนที่ของ กศน. เป็นต้น


นอกจากนี้ แผนงานการอ่านฯ ยังได้นำชุดหนังสือวิชาการ ชุดหนังสือนิทาน และชุดหนังสือนิทานที่สนับสนุนโดย มูลนิธิซีเมนต์ไทย SCG มาจัดแสดงเพื่อให้ประชาชนที่เข้าร่วมงาน ได้พาลูกหลานเข้ามานั่งอ่านหนังสือนิทานให้เด็กๆฟังอีกด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code