โชว์ แชร์ เชื่อม สุข 4G วิถีไทย

featured

ภาบรรยากาศ ลงพื้นที่ เวที โชว์ แชร์ เชื่อม สุข 4G วิถีไทย ร่วมกันเราทำได้ โดย สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สสส. เมื่อวันที่ 1-2 เมษายน 2562 ณ บ้านตามา ต.ชุมแสง อ.สตึก และ โรงแรมบุรีเทล อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ