`โชว์ แชร์ เชื่อม` จ.เพชรบุรี ขับเคลื่อนงานสุขภาวะ

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์


ภาพประกอบจากแฟนเพจ โชว์ แชร์ เชื่อม


'โชว์ แชร์ เชื่อม' จ.เพชรบุรี ขับเคลื่อนงานสุขภาวะ thaihealth


สร้างสัมผัสธ์ภาคีเครือข่าย เปิดเวที "โชว์ แชร์ เชื่อม" จ.เพชรบุรี มุ่งขับเคลื่อนงานสุขภาวะ


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพลงพื้นที่จัดเวทีสานงานเสริมพลังประเทศไทยน่าอยู่ "โชว์ แชร์ เชื่อม" เพื่อให้ภาคีเครือข่ายได้พบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกิดการทำงานเชื่อมโยงระหว่างกันในภูมิภาค และแสดงให้เห็นถึงคุณค่าการทำงานด้านสุขภาวะผ่านบริบทของชุมชนที่พึ่งพาตนเอง โดยเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ร่วมกันเราทำได้ ตอน : ท้องถิ่นบ้านเรา" ณ พื้นที่แหล่งเรียนรู้บ้านดอนผิงแดด อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี


ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา รก.ผอ.สภส. เปิดเผยว่า จากการขับเคลื่อนงานขององค์กรภาคีเครือข่ายสร้างสุขภาวะมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดผลงานด้านสุขภาวะที่หลากหลายในพื้นที่ปฏิบัติการทั่วประเทศ ทั้งนี้ สสส.โดนสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ (สภส.) และภาคีเครือข่ายสร้างสุขภาวะภาคกลาง เห็นถึงความสำคัญของผลงานและแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จึงมีแนวความคิดร่วมกันที่จะจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ของเพื่อนภาคีเครือข่าย เพื่อเปิดพื้นที่รับฟังความคิดเห็น สร้างการมีส่วนร่วม และเห็นถึงศักยภาพของเพื่อนภาคีเครือข่ายที่หลากหลาย รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาคีเครือข่ายในพื้นที่อันนำไปสู่การเชื่อมร้อยการทำงานร่วมกัน


สำหรับกิจกรรมในวันนี้ คือ เวที "โชว์ แชร์ เชื่อม" โครงการนี้เกิดขึ้นมาเพราะเราคิดว่า ภาคี-คนทำงานกับ สสส. จะมีประเด็นเคลื่อนงานเฉพาะกลุ่ม เช่น บางคนทำเรื่องปัจจัยเสี่ยง ลดเหล้า, ลดบุหรี บางคนทำเรื่องอาหารปลอดภัย ฯลฯ กิจกรรมนี้จุดประสงค์แรกคือให้ภาคีรู้จักกัน ในกรณีนี้เรียกว่าเวทีภาคตะวันตก จะมีความสนใจของพื้นที่คล้ายๆ กัน ทั้งเรื่องของเกษตร พลังงานทดแทน โดยจะเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง แล้วเลือกพื้นที่จัดกิจกรรม การจัดเวทีภายใต้แนวคิด "โชว์ แชร์ เชื่อม" "การโชว์" คือการนำเสนอผลงานของภาคีที่หลากหลาย "การแชร์" คือ การแบ่งปันข้อมูลความรู้และเครื่องมือต่างๆ "การเชื่อม" คือการมองเห็นโอกาสในการทำงานร่วมกับภาคีอื่นๆ


ผลที่ดำเนินการมาแล้ว ยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัด คือ ภาคอีสานตอนบน การเคลื่อนงานจะมีภาคีสร้างความรู้เป็นอาจารย์ นักวิชาการ ภาคีภาคสังคมจะเป็นชาวบ้านและมีกลุ่มพลังนโยบายเป็นภาครัฐ ปกติเวลาทำงานจะเคลื่อนโดยแยกกันหรือขนานกัน เค้าจะไมมีประเด็นร่วมอย่างในภาคอีสานที่เราจัดครั้งที่ผ่านมา เราเอาคนที่เคลื่อนงานชาวบ้าน นำภาครัฐมานั่งฟัง มีสาธารณสุข ตำรวจ และภาควิชาการ ทั้ง 3 ส่วนมาช่วยกันทำให้การคุยไม่ถกเถียงกันเป็นการหารือกัน โดยเอาโจทย์เป็นตัวตั้งและแต่ละฝ่ายจะคิดว่าทำอะไร ซึ่งตัวชี้วัดของเราสามารถปล่อยให้เค้าทำเองได้ ทาง สสส.มีหน้าที่ทำให้ขับเคลื่อน พอเค้าขับเคลื่อนก็จะเป็นพระเอกเอง ไม่ใช่ สสส. เพราะทาง สสส. เพียงช่วยในการสนับสนุน อย่างเช่น การจัดอบรม การจัดเวทีให้พบปะกัน และการใช้ระบบข้อมูลบางอย่างเพื่อให้ภาคีเคลื่อนงานได้ จุดประสงค์คือ ทำให้แต่ละพื้นที่เคลื่อนงานได้ด้วยคนในพื้นที่เอง


และสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ เราเน้นในเรื่องพลังงานในมิติความยั่งยืน พลังงานจะไปผูกกับเรื่องของขยะ เรื่องชีวมวล การใช้พลังงานที่สะอาด การใช้ระบบบางอย่างทำให้ลดต้นทุน ลดขยะ และลดสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในชุมชน เป้าหมายสุดท้ายของสสส. คือการสร้างเสริมสุขภาพ หมายความว่า จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ เรามองว่าพลังงานเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะทางอ้อม ถ้าทำไม่ดีจะส่งผลสู่สุขภาพโดยตรง เช่น หากเราเอาขยะมาเผาจะเกิดมลพิษจะส่งผลต่อสุขภาพ แต่ถ้าเราเอาขยะมาเป็นชีวมวล ทำให้เกิดพลังงานก็จะเป็นผลดีทั้งสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของคนในชุมชน ดังนั้นการจัดกิจกรรม "โชว์ แชร์ เชื่อม" ก็เพื่อเปิดเวทีรับฟัง สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างภาคีเครือข่าย สสส. และมีแนวทางเชื่อมร้อยการทำงานร่วมกันในอนาคต โดย สสส. ดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพให้คนไทยมีสุขภาวะดี โดยทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพทั่วประเทศ

Shares:
QR Code :
QR Code