โชว์พลังศาสตร์และศิลป์ สร้างสรรค์พื้นที่สุขภาวะ ลดปัจจัยเสี่ยงเยาวชน

featured

วันที่ 27 พฤษภาคม ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นายศรีสุวรรณ ควรขจร รองประธานกรรมการบริหารแผนคณะที่ 1 สสส. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “เวทีสาธารณะ พื้นที่สร้างสรรค์ทางสังคม ร่วมกัน…เราทำได้ Together Make it Happen” ภายใต้โครงการศิลปินแห่งชาติ ปราชญ์ ปัญญาชน สร้างพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชนเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง จัดโดย Imagine Thailand Movement ร่วมกับ สสส. โดยชวนศิลปินแห่งชาติ ปราชญ์ ปัญญาชน และเยาวชน ร่วมจุดประกายให้ตระหนักถึงบทบาท ความสำคัญ และเห็นโอกาสที่จะลุกขึ้นมาร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนไทย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3GnNxjs

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ