โครงการ `RUN FOR KIDS (วิ่งเด็กหมวก)`

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ vdm.run


โครงการ 'RUN FOR KIDS (วิ่งเด็กหมวก)'  thaihealth


ปัญหาเด็กไม่สวมหมวก ควรแก้ที่ไหน?


คุณดำรง พุฒตาล ประธานมูลนิธิเมาไม่ขับ ประธานชมรมคนห่วงหัว เล่าถึง RUN FOR KIDS (วิ่งเด็กหมวก) การทำงานผ่านอุปสรรคต่าง ๆ มากมาย ประสบความสำเร็จบ้างล้มเหลวบ้าง มีภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมเข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทุกภาคีอยู่ในใจผมเสมอมา นอกจากภารกิจรณรงค์เมาไม่ขับแล้ว ในปี 2554 มูลนิธิเมาไม่ขับได้ตั้งหน่วยงานเล็กๆ ขึ้นมาอีก 1 หน่วยงาน ชื่อ "ชมรมคนห่วงหัว"


วัตถุประสงค์หลักคือ รณรงค์ให้พ่อแม่ผู้ปกครองตระหนักถึงภัยอันตรายจากการนำบุตรหลานซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์แล้วไม่สวมหมวกกันน็อก จากข้อมูลพบว่า เด็กๆ ที่โดยสารรถจักรยานยนต์พ่อแม่ผู้ปกครองเดินทางไปโรงเรียนในแต่ละวันมีสถิติการสวมหมวกกันน็อกเพียงร้อยละ 7 เท่านั้น ซึ่งหมายความว่าทุกๆ วันเรามีลูกหลานของเราที่จะเป็นอนาคตที่สดใสของชาติมีภาวะเสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บทางสมองจากอุบัติเหตุบนท้องถนน


รากเหง้าของปัญหาการที่ผู้ปกครองนำบุตรหลานซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์แล้วไม่จัดหาหมวกกันน็อกสวมใส่ให้มี 3 ปัจจัยสำคัญ ได้แก่ความเชื่อที่ว่า 1. เดินทางใกล้ๆ ไม่น่าจะมีอันตรายใดๆ 2. หมวกกันน็อกเด็กหาซื้อยาก 3. ตำรวจไม่จับ (กฎหมายหมวกกันน็อกยกเว้นผู้ขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ไม่ต้องสวมใส่ ได้แก่ พระภิกษุ สามเณร แม่ชี ผู้นับถือศาสนาซิกซ์ ไม่ยกเว้นเด็ก การบังคับใช้กฎหมายกับเด็กๆ ตำรวจดำเนินการได้ตามกฎหมายแต่จะเกิดปัญหาตามมากล่าวคือ ถูกกฎหมายแต่ไม่ถูกใจประชาชน เพราะประชาชนจะมองว่าตำรวจทำไมไม่เอาเวลาไปจับโจรผู้รายมาจับเด็ก ๆ ไม่สวมหมวกกันน็อกทำไม ดราม่าเกิดขึ้นแน่ๆ) คำถามก็คือ แล้วเราจะปล่อยให้เด็กๆ ที่เป็นความหวังของชาติอยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายแบบนี้เหรอ ประกอบกับเป็นช่วงจังหวะเวลาที่มูลนิธิเมาไม่ขับครบรอบการก่อตั้ง 22 ปี ก้าวสู่ปีที่ 23 พอดี


โครงการ 'RUN FOR KIDS (วิ่งเด็กหมวก)'  thaihealth


ผม คุณหมอแท้จริง และคณะกรรมการมูลนิธิเมาไม่ขับ ได้ประชุมปรึกษาหารือกันว่า ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 23 ของมูลนิธิเมาไม่ขับ น่าจะมีโครงการที่เชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทย ทั่วประเทศเข้ามามีส่วนร่วมกับมูลนิธิเมาไม่ขับ เหตุนี้โครงการ "หมวกล้านใบเพื่อเด็กไทยล้านชีวิต" จึงเกิดขึ้น ภายใต้ความร่วมมือกันของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) บริษัท ไทย ดอท รัน จำกัด บริษัท เอส.วาย.เค. ออโต้พาร์ท อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด (INDEX) โดยลักษณะโครงการเป็น การจัดกิจกรรม วิ่งเพื่อระดมทุนจัดหาหมวกกันน็อกเด็ก มอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ขาดแคลนทั่วประเทศ ภายใต้ชื่อกิจกรรม "RUN FOR KIDS (วิ่งเด็กหมวก)"


ในฐานะประธานมูลนิธิเมาไม่ขับ และประธานชมรมคนห่วงหัว ผมจึงขอรบกวนช่วยประชาสัมพันธ์โครงการนี้ด้วยครับ ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ "RUN FOR KIDS (วิ่งเด็กหมวก)" ผ่านทางเว็บไซต์หลัก vdm.run

Shares:
QR Code :
QR Code