โครงการ Design Hero เฟ้นหาผู้ที่สนใจ ร่วมโครงการ Design Action Hero : ดีไซน์ดีมีแต่ได้

โครงการ Design Hero เฟ้นหาผู้ที่สนใจ
ร่วมโครงการ Design Action Hero: ดีไซน์ดีมีแต่ได้
โครงการ Design Hero เป็นความร่วมมือระหว่าง art4d กับ แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เฟ้นหาผู้ที่สนใจ เยาวชนหรือประชาชนทั่วไปที่มีอายุไม่เกิน 30 ปี ที่มีความคิดสร้างสรรค์ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะนำไปต่อยอดธุรกิจ ร่วมสมัครเป็นทีม ทีมละ 2-5 คน ไม่จำกัดสาขาวิชาชีพ มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถนำความคิดสร้างสรรค์นั้นไปต่อยอดเป็นธุรกิจได้ เพื่อสู่การเป็น ผู้ประกอบการ หรือ เกิดผลงานปฏิบัติการจริง ภายใต้ประเด็นสุขภาวะ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง 8 กรกฎาค

โครงการ Design Hero เฟ้นหาผู้ที่สนใจ

ร่วมโครงการ Design Action Hero: ดีไซน์ดีมีแต่ได้

โครงการ Design Hero เป็นความร่วมมือระหว่าง art4d กับ แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เฟ้นหาผู้ที่สนใจ เยาวชนหรือประชาชนทั่วไปที่มีอายุไม่เกิน 30 ปี ที่มีความคิดสร้างสรรค์ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะนำไปต่อยอดธุรกิจ ร่วมสมัครเป็นทีม ทีมละ 2-5 คน ไม่จำกัดสาขาวิชาชีพ มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถนำความคิดสร้างสรรค์นั้นไปต่อยอดเป็นธุรกิจได้ เพื่อสู่การเป็น ผู้ประกอบการ หรือ เกิดผลงานปฏิบัติการจริง ภายใต้ประเด็นสุขภาวะ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง 8 กรกฎาคม 2565

ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถส่งไอเดียของโครงการที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาหรือรณรงค์ในสังคมวงกว้าง ตามหัวข้อดังต่อไปนี้ (เลือกได้ 1 หัวข้อ) โดยมีรายละเอียดเเนบดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม และการประชาสัมพันธ์

http://www.artculture4health.com/contents/view/3098

รายละเอียด Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=ujtHBpww7p8&t=42s

หัวข้อที่เปิดรับสมัครทั้ง 4 หัวข้อ

https://drive.google.com/drive/folders/1jaASgehzUyFI2OgRB0_YVj40yqarnpwQ

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ