โครงการ เปิดใจ ให้โดยเฉพาะ

featured

ภาพบรรยากาศ โครงการ “เปิดใจ…ให้โดยเฉพาะ” กิจกรรมส่งต่อการให้ของ “ประชากรกลุ่มเฉพาะ” คนพิการ ผู้สูงอายุ คนไร้บ้าน เด็กในสถานสงเคราะห์ ผู้ต้องขัง จากผู้รับ…สู่ผู้ให้ ผ่านกิจกรรมศิลปะสองวัยอ่านหนังสือเสียง ฝึกอาชีพ สร้างพลเมืองจิตอาสา จัดขึ้น โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ บริษัท กล่องดินสอ จำกัด เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 ที่ ครัวสวนครูองุ่น Root Garden ซอยทองหล่อ (สุขุมวิท 55)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2U1cuwg

Shares:
QR Code :
QR Code