โครงการ `อำเภอสร้างสุข` การจัดการสุขภาพมิติใหม่

featured

เมื่อวันที่ 14 พ.ค. ที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กูเกิล โรงพยาบาลสารภี และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แถลงข่าวโครงการ “อำเภอสร้างสุข” การจัดการสุขภาพมิติใหม่ด้วยเครือข่าย TrueMove H 3G+ และเทคโนโลยีจาก Google ครั้งแรกของประเทศไทย พร้อมการถ่ายทอดสดการเก็บข้อมูลสุขภาวะชุมชนจาก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ผ่านเครือข่าย TrueMove H 3G+ และโปรแกรมสื่อสาร Google+ Hangout มาที่งานแถลงข่าว

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/OBHlQh

Shares:
QR Code :
QR Code