โครงการเวทีถนนปลอดภัย ครั้งที่ 3 จ.ระนอง

ที่มา : เดลินิวส์ 


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ทีนิวส์


โครงการเวทีถนนปลอดภัย ครั้งที่ 3 จ.ระนอง thaihealth


จังหวัดระนอง เปิดโครงการเวทีถนนปลอดภัย ครั้งที่ 3 


นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผวจ.ระนอง กล่าวตอนหนึ่งในการเป็นประธานเปิดโครงการเวทีถนนปลอดภัย ครั้งที่ 3 ที่โรงแรมเฮอริเทจ แกรนด์ คอนเวนชัน จ.ระนอง ว่า ความปลอดภัยทางถนนเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญ โดยได้พยายามหามาตรการป้องกันเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนลง และลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ต่ำกว่า 10 คนต่อประชากร 1 แสนคน ภายในปี 63 การจะทำให้อุบัติเหตุลดลงได้นั้น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน ต้องร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ดำเนินการตามแนวทาง 5 เสาหลักของกรอบทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนอย่างจริงจังต่อเนื่องตลอดทั้งปี ไม่ใช่ดำเนินการเฉพาะช่วงเทศกาลสำคัญเท่านั้น


นายจตุพจน์ กล่าวต่อว่า โครงการเวทีถนนปลอดภัยครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการและด้านวิทยากร จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) โดยมาร่วมนำข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่ มาวิเคราะห์และจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนของ จ.ระนอง เพื่อให้การปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม มีเป้าหมายและมีทิศทางที่ชัดเจน มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในพื้นที่ และมีการบริหารข้อมูล เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน  การประชุมครั้งนี้ได้มอบเสื้อสะท้อนแสง และอุปกรณ์กู้ชีพ ให้กับตำรวจและเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิระนองสงเคราะห์ เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code