โครงการเติมใจวัยชรา

ที่มา : แฟนเพจเครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดจังหวัดเชียงใหม่


ภาพประกอบจากแฟนเพจเครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดจังหวัดเชียงใหม่


โครงการเติมใจวัยชรา thaihealth


เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักศึกษา "โครงการเติมใจวัยชรา" จากชมรม "ครูฅนอาสาเพื่อสร้างสุขแก่สังคม"


เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักศึกษา "โครงการเติมใจวัยชรา" จากชมรม "ครูฅนอาสาเพื่อสร้างสุขแก่สังคม" มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้มีการจัดอบรมแกนนำเยาวชนนักศึกษาเพื่อเตรียมแกนนำเยาวชนในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในชุมชนเกี่ยวกับผู้สูงอายุในด้านต่างๆ อาทิ ด้านข้อมูลทั่วไป ด้านสังคม ด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ตัวผู้สูงอายุซึ่งในพื้นที่ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ได้มีการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุแต่การทำงานจำเป็นจะต้องที่ขับเคลื่อนกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในกลุ่มผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน ซึ่งนับวันก็มีจำนวนสูงมากขึ้นรวมไปถึงโรคที่รุมเร้าผู้สูงและการใช้ชีวิตในชุมชน ดังนั้นจึงเป็นการเตรียมพื้นที่แลกเปลี่ยนแกนนำชุมชนนักศึกษาเพื่อลงไปสำรวจสถานการณ์ความเป็นจริงในต้นเดือน ตุลาคม 2559 นี้

Shares:
QR Code :
QR Code