โครงการอ่านสร้างสุข ยกกำลังสุขในสถานศึกษาและชุมชน

featured

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดย แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) และสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร 4 สังกัด จัดประชุมปฏิบัติการ “โครงการอ่านสร้างสุข ยกกำลังสุขในสถานศึกษาและชุมชน” ปีการศึกษา 2559 หวังพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในทุกด้าน และบุคลากรในสถานศึกษา ตลอดจนครอบครัว และชุมชน ร่วมสร้างสังคมสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้และพื้นที่ต้นแบบในกรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 งานแถลงข่าวและประชุมปฏิบัติการ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมหาดใหญ่ พาราไดซ์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/0NNPnm

Shares:
QR Code :
QR Code