“โครงการสายใยรักฯ” กระตุ้นเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

จัดอาสาดูแล-ให้ความรู้ที่ถูกต้องหลังคลอดทันที

 

 “โครงการสายใยรักฯ” กระตุ้นเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

          พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปทรงเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ บ้านสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ศูนย์เลี้ยงลูกด้วยนมแม่วังชมพู ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยมีนายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และข้าราชการเฝ้ารับเสด็จ

 

          นายแพทยปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ทรงเห็นความสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ได้พระราชทานคำขวัญแก่โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ว่า นมแม่คือหยดแรกของสายใยรักแห่งครอบครัว และพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ที่ทรงเป็นองค์ตัวอย่างการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยประทานพระกษีรธาราแด่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

 

          และทรงส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ไปสู่ประชาชนทั่วไป ภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว เพื่อสร้างกระแสและความตระหนักให้หญิงไทยเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน และเลี้ยงพร้อมอาหารตามวัยจนลูกอายุ 2 ปีหรือมากกว่า

 

          พบว่าโครงการดังกล่าวบรรลุผลสำเร็จดีมาก ผลประเมินของโรงพยาบาลสายใยรักของกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2550 ถึงตุลาคม 2551 พบว่าหญิงไทยเริ่มตระหนักประโยชน์การให้ลูกกินนมแม่มากขึ้น และหันมาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนร้อยละ 14 เพิ่มขึ้นจากปี 2548 ที่มีเพียงร้อยละ 5 หรือกล่าวได้ว่า ที่ผ่านมามีเด็กไทยเกิดใหม่ประมาณ 40,000 คน จากเด็กที่เกิดใหม่ทั้งหมด 8 แสนคน ที่ได้กินนมแม่อย่างเดียวติดต่อกัน 6 เดือน

 

          นายแพทย์ปราชญ์ กล่าวต่อว่า วงการแพทย์ทั่วโลกยอมรับว่านมแม่เป็นอาหารที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทารกตั้งแต่อายุแรกเกิด – 2 ปี นมแม่มีสารอาหารมากกว่า 200 ชนิด เด็กที่กินนมแม่ติดต่อกัน 6 เดือน จะช่วยให้มีสุขภาพดี เจ็บป่วยน้อยกว่ากินนมผสม 2-7 เท่าตัว มีไอคิวดีกว่า 2-11 จุด

 

          ในปี 2552 นี้ กระทรวงสาธารณสุขจะรณรงค์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มากขึ้น ให้ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 โดยให้มิสนมแม่ของโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวทั่วประเทศกว่า 800 แห่ง ให้ความรู้และสอนวิธีให้ลูกดูดนมที่ถูกต้องหลังคลอดทันที

 

          ซึ่งแม่หลังคลอดขณะนี้ ประมาณ 1 ใน 3 เป็นแม่มือใหม่ เพิ่งมีลูกครั้งแรก ยังไม่มีประสบการณ์เลี้ยงลูก โดยใช้ยุทธศาสตร์ 3 ดูดสูตรเด็ด คือ ให้ดูดเร็ว ดูดบ่อย และดูดถูกวิธี และเมื่อกลับไปอยู่บ้านจะมีอาสาสมัครสาธารณสุขที่มีทั่วประเทศ 830,000 คน ติดตามดูแลต่อเพื่อหนุนให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่อเนื่อง 6 เดือน

 

 

 

 

 

ที่มา: สำนักข่าวเนชั่น

 

 

update 23-01-52

Shares:
QR Code :
QR Code