โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองรายงานการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. ประจำปี 2566

โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองรายงานการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. ประจำปี 2566

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ