โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบ และรับรองรายงานการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. ประจำปี 2566

โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบ และรับรองรายงานการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. ประจำปี 2566

Shares:
QR Code :
QR Code