โครงการรักษ์วินัยจราจร ปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน

 

       
           
            เนื่องจากในช่วงดังกล่าวเป็นช่วงที่ประชาชนจำนวนมากใช้รถใช้ถนนในการสัญจรกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว
            นายวิรัต รัตนวิจิต ปลัดจังหวัดตราด เปิดเผยว่าการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรให้ลดลง รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้การเดินทางและการใช้การขนส่งที่ปลอดภัยสู่ประชาชนทางจังหวัดตราดจึงเตรียมดำเนินโครงการรักษ์วินัยจราจร ปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลปีใหม่ 2556 จังหวัดตราดขึ้น ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2555 – 2 มกราคม 2556 
         สำหรับการดำเนินโครงการดังกล่าวมีรูปแบบในการดำเนินกิจกรรมคือ ขอให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตามตำบลต่าง ๆ ปฏิบัติตามกฎจราจร โดยเฉพาะการปฏิบัติตามมาตรการ 3ม 2ข 1ร โดยมีตัวชี้วัดของการดำเนินการคือการประสานข้อมูลรายงานผู้กระทำผิดกฎหมายจราจร เป็นรายตำบลระหว่างสถานีตำรวจกับอำเภอ และจังหวัด ซึ่งตำบลที่จะได้รับรางวัลจะต้องไม่มีอุบัติเหตุจราจรเกิดขึ้นในพื้นที่ ไม่มีราษฎรของตำบลนั้น ๆ กระทำผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก คือ ขับรถในขณะเมาสุรา ขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย ยานพาหนะจะต้องมีอุปกรณ์ส่วนควบเพื่อความปลอดภัยครบ ผู้ขับขี่ยานพาหนะจะต้องมีใบอนุญาตขับขี่ ขับรถยนต์โดยไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ขับรถเร็วกว่ากำหนด ยอมให้ผู้อื่นซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์เกินกว่า 1 คน ขับรถย้อนสอน และฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจร เป็นต้น ทั้งนี้จะมีการตรวจสอบข้อมูลผู้กระทำผิดกฎจราจรกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์เป็นหลัก ทางจังหวัดจึงขอให้ผู้นำท้องถิ่นร่วมรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ ปฏิบัติตามกฎจราจรในห้วงของการดำเนินโครงการดังกล่าว
 
 
ที่มา :สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
Shares:
QR Code :
QR Code