โครงการพื้นที่สร้างสรรค์ ร่วมสร้างพลังให้ชุมชน ‘คำไฮใหญ่’

ที่มา : แฟนเพจ 4ct PED


ภาพประกอบจากแฟนเพจ 4ct PED


โครงการพื้นที่สร้างสรรค์ ร่วมสร้างพลังให้ชุมชน \'คำไฮใหญ่\' thaihealth


สภาเด็กและเยาวชนตำบลคำไฮใหญ่ จัดกิจกรรมตาม "โครงการพื้นที่สร้างสรรค์ ร่วมสร้างพลังให้ชุมชน"


เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2561 ทีมโครงการ 4ctPED ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ สภาเด็กและเยาวชนตำบลคำไฮใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลคำไฮใหญ่ ซึ่งเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ 1 ใน 10 พื้นที่ ที่ได้รับคัดเลือกจาก 62 พื้นที่


โครงการพื้นที่สร้างสรรค์ ร่วมสร้างพลังให้ชุมชน \'คำไฮใหญ่\' thaihealth


โดยสภาเด็กและเยาวชนตำบลคำไฮใหญ่ จัดกิจกรรมตาม "โครงการพื้นที่สร้างสรรค์ ร่วมสร้างพลังให้ชุมชน" โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น 6 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ ฐานหาอยู่หากิน ฐานเฮ็ดอยู่เฮ็ดกิน ฐานกินข้าวฮ่วมกัน ตามวิถีไทบ้าน ฐานดนตรีพื้นบ้าน ฐานพานบายศรีสู่ขวัญและฐานทำขนมไทย ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Shares:
QR Code :
QR Code