โครงการพัฒนาพื้นที่วัดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะของเมือง

featured

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จัดงาน “W(h)at If …” Forum & Exhibition ถ้าวัด…ในวันนี้ จะเป็นวัดที่คนไทยอยากเห็น จัดโดย โครงการวัดบันดาลใจ สถาบันอาศรมศิลป์ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่องานรวบรวมแนวคิดและสร้างแรงบันดาลใจในการพลิกฟื้นวัดอย่างร่วมสมัย ภายในงานได้มีนิทรรศการผลงานการออกแบบเพื่อช่วยแก้ปัญหาในด้านต่าง ๆ ให้กับวัด โดยแสดงให้เห็นตัวอย่างปัญหาและแนวทางแก้ไขที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงของนักออกแบบอาสาสมัครโครงการวัดบันดาลใจ โดยจัดนิทรรศการและเวทีแลกเปลี่ยนระหว่างวันที่ 21-26 กุมภาพันธ์ 2560

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/AiGtV4

Shares:
QR Code :
QR Code