โครงการผู้ว่าห่วงหัว ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


 thaihealth


ชมรมคนห่วงหัวในมูลนิธิเมาไม่ขับร่วมกับจังหวัดลพบุรี เปิดโครงการผู้ว่าห่วงหัว ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการผู้ว่าห่วงหัว  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย นายธนาศักดิ์  วิวัฒน์นิรันดร ที่ปรึกษาชมรมคนห่วงหัวและเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับร่วมพิธีเปิดโครงการชมรมคนห่วงหัวในมูลนิธิเมาไม่ขับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ตั้งปณิธานที่จะทำให้เด็กไทยที่ใช้รถจักรยานยนต์ได้รับหมวกกันน๊อคทุกคน เพื่อป้องกันศรีษะ หรือหัวน้อยๆ ซึ่งหมายถึงชีวิตของเด็กๆ โดยได้จัดทำโครงการ “ผู้ว่าห่วงหัว” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อมุ่งหวังให้เด็กไทยมีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจรจากการนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ด้วยการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง เพื่อลดความรุนแรงในการบาดเจ็บ หากเกิดอุบัติเหตุในเบื้องต้นจังหวัดลพบุรี ชมรมคนห่วงหัวในมูลนิธิเมาไม่ขับ สสส. ได้จัดทำหมวกกันน็อค จำนวน 800 ใบ แจกให้กับเยาวชนเพื่อเป็นการนำร่องโครงการฯ


นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในทุกเทศกาลของจังหวัดลพบุรี พบว่ามีการเกิดอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์โดยมีตัวเลขผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตสูงสุด จังหวัดลพบุรี โดยทุกหน่วยงานได้ร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์กระตุ้นเตือนให้ประชาชนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ตระหนักถึงความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัย ซึ่งจะช่วยลดการบาดเจ็บและลดการเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้เป็นอย่างมาก ซึ่งโครงการผู้ว่าห่วงหัวถือเป็นโครงการนำร่องที่จะปลูกฝังระเบียบวินัยเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถในกลุ่มเยาวชนได้เป็นอย่างดี

Shares:
QR Code :
QR Code