โครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นพื้นที่กรุงเทพมหานคร

featured

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ณ โรงพยาบาลตากสิน กรุงเทพฯ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดตัวโครงการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นพื้นที่กรุงเทพฯ (Bangkok for Teen : B4T)ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผ่านมูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health) ซึ่งผนึกกำลังทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 30 หน่วยงานในการขับเคลื่อน เพื่อเป้าหมายในการลดจำนวนวัยรุ่นตั้งครรภ์ในกรุงเทพฯ

Shares:
QR Code :
QR Code